Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i użyczenie.
Ogłoszenia
2019-09-11
Stan realizacji zadań (sierpień 2019)
Dokumenty
2019-09-10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola eletromagnetyczne
Dokumenty
2019-09-10
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 9 września 2019 r. na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - Komisarz Wyborczy w Słupsku I przekazuje informację o numerach oraz grani
Dokumenty
2019-09-10
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 9 września 2019 r. na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Słupsku I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodow
Dokumenty
2019-09-10
802-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-09-10
OBWIESZCZENIE
Ogłoszenia
2019-09-10
805-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-09-09
780-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-09-09
804-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-09-09
X/170/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-09-09
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego - art. 19a
Ogłoszenia
2019-09-06
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 26.08.2019 r. dot. kosztów związanych z korzystania z usług telekomunikacyjnych.
Dokumenty
2019-09-06
803-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-09-06
Petycja w sprawie wprowadzenia w tut.Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Termin rozpatrzenia petycji do 30.10.2019 r.
Dokumenty
2019-09-06
Kalendarz najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach 09.09 - 13.09.2019 r.
Dokumenty
2019-09-06
79
Interpelacje Radnych
2019-09-06
X/164/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-09-06
35
Interpelacje Radnych
2019-09-06
Ocena zadań
Dokumenty
2019-09-06

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek