Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska
Dokumenty
2019-10-10
906-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-10-10
905-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-10-10
Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji nr 8/2019 Prezydenta Miasta Słupska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu linii kablowej 15 kV na terenie części działki nr 12/3, obręb 15 Słupsk
Ogłoszenia
2019-10-10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Kamila Nowaka, MaKarGeo Zakład Usług Geologicznych na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Ogłoszenia
2019-10-10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Kamila Nowaka, MaKarGeo Zakład Usług Geologicznych na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Ogłoszenia
2019-10-10
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego „Miejsca Przyjazne Seniorom - Publikacja” - art. 19a
Ogłoszenia
2019-10-10
Zaborowskiej/NOWE DOMY Rafał Sierlecki
Dokumenty
2019-10-10
Ogrodowa/Energa-Operator S.A. Oddz. w Koszalinie
Dokumenty
2019-10-10
Zamiejska/Energa-Operator S.A. Oddz. w Koszalinie
Dokumenty
2019-10-10
Chłapowskiego/Energa-Operator S.A. Oddz. w Koszalinie
Dokumenty
2019-10-10
Długa, Płowiecka/ Energa Operator S.A. Oddz. w Koszalinie
Dokumenty
2019-10-10
wykaz nieruchomości
Ogłoszenia
2019-10-10
900-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-10-09
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2020 rok.
Dokumenty
2019-10-09
Przetargi/Oferty
Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku
2019-10-09
80
Interpelacje Radnych
2019-10-09
895/19
Zarządzenia Prezydenta
2019-10-09
OBWIESZCZENIE
Ogłoszenia
2019-10-09
852-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-10-09

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek