Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
2016-12-13
Druk Nr 34-2
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2016-12-13
979-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-13
Druk Nr 34/1
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2016-12-13
988-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-13
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dla Miasta Słupska.
Przetargi
2016-12-13
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2017 – 2021 realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
Ogłoszenia
2016-12-12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2017 – 2021 realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Ogłoszenia
2016-12-12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2017 – 2021 realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Ogłoszenia
2016-12-12
996-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-12
242 - interpelacja międzysesyjna
Interpelacje Radnych
2016-12-12
981-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-12
995-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-12
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza 16
Przetargi
2016-12-12
Zaproszenie do składania ofert na usługę dostępu do sieci internet i/lub usługę dodatkowego zapasowego dostępu do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Przetargi
2016-12-12
Kalendarz najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach 12.12 - 16.12.2016 r.
Dokumenty
2016-12-09
991-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.
Ogłoszenia
2016-12-09
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów.
Ogłoszenia
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ogłoszenia
2016-12-09

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek