Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
1123-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-10-31
stanowisko ds. projektów finansowych ze środków pozabudżetowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy - Biuro MOF w Wydziale Zarządzania Funduszami
Praca
2018-10-31
LX/805/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
LX/804/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
LIX/792/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
LIX/791/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
Druk Nr 59/16
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-10-31
LIX/790/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
Druk Nr 59/14
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-10-31
III przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej przy ul. Armii Krajowej 34, stanowiącej własność Miasta Słupska
Przetargi
2018-10-31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
Ogłoszenia
2018-10-31
LIX/795/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-10-31
wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kontroli i audytów prowadzonych w Słupskim Ośrodku Kultury
Dokumenty
2018-10-31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte
Przetargi
2018-10-31
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Matejki i ulicy Koszalińskiej
Przetargi
2018-10-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 355 na działce nr 3, obręb 7, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku.
Ogłoszenia
2018-10-30
1124-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-10-30
1117-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-10-30
stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2018-10-30
stanowisko ds. dróg - Miejski Inżynier Ruchu w Wydziale Polityki Transportowej
Praca
2018-10-30

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek