Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
1209-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-28
Korekta do wniosku o udzielenie informacji publicznej - sprzedaż mieszkań komunalnych
Dokumenty
2018-11-28
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenia
2018-11-28
Druk Nr 2/6
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-28
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego - art. 19a
Ogłoszenia
2018-11-28
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego - art. 19a
Ogłoszenia
2018-11-28
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zastosowanego trybu wyboru ofert umów wskazanych we wniosku
Dokumenty
2018-11-28
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Miasta Słupsk, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę
Ogłoszenia
2018-11-28
Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2018-11-28
1187-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-28
1189-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-28
1188-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-28
"Wykonanie kompleksowego systemu monitoringu i dozoru obiektu sportowego Stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej w Słupsku"
Przetargi
2018-11-27
1206-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-27
1208-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-27
"Zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza Miasta Słupska oraz obsługa danych pomiarowych"
Przetargi
2018-11-27
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok
Dokumenty
2018-11-26
Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania podwórka przy ul. Piekiełko - Zamenhofa w Słupsku, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzenn
Dokumenty
2018-11-26
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego - art. 19a
Ogłoszenia
2018-11-26
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Park Wodny przygowanie projektu
Dokumenty
2018-11-26

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek