Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący działań promocyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prawa petycji.
Dokumenty
2018-11-26
Komisja Rewizyjna
Dokumenty
2018-11-26
Protokół Nr LX/18 z 26 października 2018 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2018-11-26
1203-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-26
Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2018-11-26
1200-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-26
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Zaborowskiej
Przetargi
2018-11-26
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Południe D” wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
Ogłoszenia
2018-11-26
stanowisko ds. planowania budżetu w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Praca
2018-11-23
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego
Dokumenty
2018-11-23
Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
2018-11-23
Wniosek o udostępienie informacji publicznej dotyczący- obligacje oferty, RIO
Dokumenty
2018-11-23
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w 2018 roku nagród i premii
Dokumenty
2018-11-23
Druk 2/11
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-23
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej danych Wydziału Zamówień Publicznych
Dokumenty
2018-11-23
1202-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-11-23
Druk Nr 2/16
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-23
Druk Nr 2/15
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-23
Druk 2/9
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-23
Druk 2/10
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-11-23

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek