Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku.
Dokumenty
2020-04-16
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Dokumenty
2020-04-16
Aktualizacja Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w 2020 r. - stan na dzień 16.04.2020 r.
Dokumenty
2020-04-16
17/19
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-04-16
17/20
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-04-15
275-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-15
288-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-14
Raport z realizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 r.
Dokumenty
2020-04-14
274-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-14
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Dokumenty
2020-04-14
286-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-14
Komunikat Prezydenta Miasta Słupska - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Dokumenty
2020-04-14
283-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-14
Polityka rachunkowości
Dokumenty
2020-04-14
271-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-04-14
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Ogłoszenia
2020-04-11
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupsk przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz użyczenie.
Ogłoszenia
2020-04-11
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Dokumenty
2020-04-10
SLU0004_PONIATOWSKIEGO
Dokumenty
2020-04-10
Kontrola przeprowadzona w Fundacji PION przez Wydział Współpracy i Promocji oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Kontrole
2020-04-10

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek