Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – pracownia logistyki i oprogramowanie logistyczne.
Przetargi
2018-04-05
415-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-05
stanowiwsko ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2018-04-04
stanowisko ds. informatycznych - administrator sieci w Referacie Informatycznym w Wydziale Organizacji Urzędu
Praca
2018-04-04
427-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
Raport z konsultacji społecznych dot. proponowanej lokalizacji stojaków rowerowych
Dokumenty
2018-04-04
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2018-04-04
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podróży słuzbowych pracowników UM w Słupsku w 2017 roku
Dokumenty
2018-04-04
425-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
70-17
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawach dotyczących zarządu drogami oraz ubezpieczeniem OC
Dokumenty
2018-04-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ogłoszenia
2018-04-04
Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek, w zakresie ryzyk majątkowych, ryzyk komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej
Przetargi
2018-04-04
403-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
413-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
XLIX/662/18
Uchwały Rady Miejskiej
2018-04-04
II przetarg nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kaszubskiej
Przetargi
2018-04-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dzierżawę oraz sprzedaży.
Ogłoszenia
2018-04-04
422-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
421-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-03

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek