Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Obwieszczenie - podjęcie uchwały Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”.
Dokumenty
2019-02-13
stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Ewidencji Kierowców w Wydziale - Centrum Obsługi Mieszkańców
Praca
2019-02-13
stanowisko ds. obsługi administracyjnej i finansowo - księgowej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Praca
2019-02-13
Tadeusz Bobrowski
Oświadczenie majątkowe
2019-02-12
Beata Chrzanowska
Oświadczenie majątkowe
2019-02-12
stanowisko ds. organizacyjnych oraz udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru
Praca
2019-02-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2019 Prezydenta Miasta Słupska o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn0,4kV na działkach1889/1,1889/2,37,75/2,63,940/2,36/1 przy ul.Zamiejskiej w Słupsku
Ogłoszenia
2019-02-12
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Podgórna 2, stanowiącej własność Miasta Słupsk
Przetargi
2019-02-12
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Grechuty
Przetargi
2019-02-12
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przetargów na zbycie nieruchomości
Dokumenty
2019-02-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dotyczy działań jednostki samorządowej, prowadzonych w mediach społecznościowych, w roku poprzedzającym badanie, tj. w 2018 r.
Dokumenty
2019-02-11
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w sprawie organizowania studniówek i zajęć religii
Dokumenty
2019-02-11
Grażyna Siwak
Oświadczenie majątkowe
2019-02-11
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-11
Edward Iwański
Oświadczenie majątkowe
2019-02-11
stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych
Praca
2019-02-11
„Okresowa modernizacja poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru Miasta Słupsk – etap I - inwentaryzacja i sporządzenie projektu technicznego”
Przetargi
2019-02-11
97-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-02-11
Beata Chrzanowska
Osoby
2019-02-11
Tadeusz Bobrowski
Oświadczenie majątkowe
2019-02-11

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek