Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Ogłoszenie konkursowe z zakresu opieki paliatywnej
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące wsparcia działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej..
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb kobietom i dzieciom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące prowadzenia centrum seniora.
Ogłoszenia
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe dotyczące wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej seniorek i seniorów
Ogłoszenia
2017-12-08
1321-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-08
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 listopada 2017 roku dotyczący pozyskanych środków pozabudżetowych w roku 2016
Dokumenty
2017-12-08
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku
Przetargi
2017-12-08
1319-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-08
1310-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-08
Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki"
Przetargi
2017-12-08
Materiały szkoleniowe
Dokumenty
2017-12-08
Zawiadomienia o planowanych zgromadzeniach
Dokumenty
2017-12-08
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie drenażu w najniższej kondygnacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 2
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
2017-12-08
1322-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-08

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek