Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
stanowisko Dyrektorki / Dyrektora Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Praca
2017-03-21
Protokół Nr XXXVI z 22 lutego 2017 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2017-03-20
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 69/2017 z dn. 20.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę odcinka alei 3 Maja w Słupsku o drogę rowerową wraz z parkingiem dla rowerów w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe..."
Ogłoszenia
2017-03-20
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej ilości wezwań i wszczęć postępowań podatkowych wobec organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.
Dokumenty
2017-03-20
Wyniki naboru na kandydata do Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłoszenia
2017-03-20
Wyniki naboru na kandydata do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłoszenia
2017-03-20
Uchwała Nr 203/p213/F/V/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Dokumenty
2017-03-20
Uchwała Nr 204/p213/P/V/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dokumenty
2017-03-20
Druk Nr 37-24
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-03-20
Druk Nr 37-23
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-03-20
stanowisko ds. księgowości dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Miasta Słupska, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz rozliczeń podatku VAT w Referacie Dochodów Wydziału Księgowości
Praca
2017-03-20
Druk Nr 37-22
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-03-20
Druk Nr 37-21
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-03-20
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nieruchomości położonej przy ulicy Grottgera
Dokumenty
2017-03-20
228-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-03-20
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Madalińskiego 6
Dokumenty
2017-03-20
Zapytania ofertowe
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
2017-03-20
221-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-03-20
224-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-03-20
223-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-03-20

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek