Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Zawiadomienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku handlowego wielkopowierzchniowego wraz z towarzyszącymi budowlami, urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury”
Dokumenty
2021-09-10
739-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-09-10
stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. ulg uznaniowych w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Praca
2021-09-10
Konsultacje społeczne dot. projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Dokumenty
2021-09-09
Petycja z dnia 23.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 06.08.2021 r.) w sprawie kontynuowania planowanej inwestycji - Przebudowa Starego Rynku. Termin rozpatrzenia petycji 06.11.2021 r.
Dokumenty
2021-09-09
736-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-09-09
wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania dot. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym
Ogłoszenia
2021-09-09
738-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-09-09
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - "Festiwal wiedzy"
Ogłoszenia
2021-09-08
Czesław Woronkowicz/Pomorska 19
Dokumenty
2021-09-08
737-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-09-08
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku
2021-09-08
Wykaz kamer
Dokumenty
2021-09-08
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku
Jednostki budżetowe
2021-09-08
Klauzula informacyjna
Dokumenty
2021-09-08
735-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-09-08
Akty prawne w sprawie koronawirusa
Dokumenty
2021-09-08
Zawiadomienia o planowanych zgromadzeniach
Dokumenty
2021-09-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku wytwarzania pary technologicznej z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną
Dokumenty
2021-09-08
stanowisko ds. kreowania polityki zdrowotnej i wspierania rodziny w Referacie Zdrowiaa Publicznego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Praca
2021-09-07

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek