Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia ogródków działkowych w energię elektryczną, na terenie działki nr 92/2, obr 14
Ogłoszenia
2020-02-19
DEKLARACKA DOSTĘPNOŚCI
Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku
2020-02-19
Otwarty konkurs ofert - W RYTMIE MIASTA - słupskie festiwale taneczne
Ogłoszenia
2020-02-19
138-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
115-2020
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2019 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2020-02-19
137-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
wniosek o informację publiczną w sprawie przetargu i sprzedaży działek, położonych przy ulicy Kotarbińskiego
Dokumenty
2020-02-19
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydanych decyzji administracyjnych, wydatkowania środków, pozyskiwanie środków, konsultacji społecznych
Dokumenty
2020-02-19
obwieszczenie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z rodzaju daglezja rosnącego na terenie działki nr 147, obręb 13, przy ulicy Mikołajskiej 1 w Słupsku
Ogłoszenia
2020-02-19
124-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
123-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
135-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-02-19
Komunikat Prezydenta Miasta Słupska dotyczący udostępnienia spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Dokumenty
2020-02-19
Komunikat Prezydenta Miasta Słupska dotyczący głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku poza miejscem stałego zameldowania, poprzez dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu
Dokumenty
2020-02-19
Informacja Prezydenta Miasta Słupska o uprawnieniu wyborców do głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Dokumenty
2020-02-19
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Dokumenty
2020-02-19
Komunikat Prezydenta Miasta Słupska o uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Dokumenty
2020-02-19
PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO ROCZNEGO BUDYNKÓW
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
2020-02-19
KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
2020-02-19

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek