Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
IV sesja Rady Miejskiej w Słupsku
Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej
2019-02-06
Przetarg PGM Sp. z o.o.-magazyny
Przetargi
2019-02-06
Przetarg PGM Sp. z o.o.- garaże
Przetargi
2019-02-06
Przetarg PGM Sp. z o.o.
Przetargi
2019-02-06
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku
Dokumenty
2019-02-06
149-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-02-06
Protokół Nr IV/19 z 30 stycznia 2019 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2019-02-06
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2019-2030 dla miasta Słupska i gmin, które zawarły z miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Dokumenty
2019-02-05
Raport z konsultacji społecznych raportem z konsultacji społecznych dotyczących propozycji nadania nazwy „Dywizjonu 303” ulicy zlokalizowanej na działkach nr 4, 5 i 958 w obrębie ewidencyjnym 10 Miasta Słupska
Dokumenty
2019-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. negatywnie rozpatrzonych wniosków o nagrody oraz uzasadnienia przyznania dodatków specjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku
Dokumenty
2019-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dokumenty
2019-02-05
147-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wypłaconych nagród w grudniu 2018 r. oraz dodatków do wynagrodzeń z IV kwartału 2018 r. Wydziału Zarządzania Kadrami oraz dodatków specjalnych Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta
Dokumenty
2019-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej radnej Anny Mrowińskiej
Dokumenty
2019-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania skanu broszury budżetowej za rok 2018
Dokumenty
2019-02-05
Sprawozdania z wykonania planu kontroli
Dokumenty
2019-02-05
„Pełnobranżowa termomodernizacja budynku Słupskiego Ośrodka Kultury (dawniej MCK) przy ul. 3 Maja 22 w Słupsku połączona z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych i wymianą instalacji wewnętrznych podzielona na dwa etapy.
Przetargi
2019-02-05
101-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-02-05
Polityka rachunkowości
Dokumenty
2019-02-05
PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW - ROCZNY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
2019-02-05

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek