Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Inicjatywy Lokalne 2020 - wyniki (lipiec2)
Ogłoszenia
2020-09-07
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty
2020-09-07
Finanse i mienie
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku
2020-09-07
Druk Nr 22/6
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-09-07
747-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-07
wykaz nieruchomości
Ogłoszenia
2020-09-07
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2020 rok
Ogłoszenia
2020-09-07
Wniosek o udzielenie infromacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Dokumenty
2020-09-07
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2020 rok
Ogłoszenia
2020-09-07
Ubezpieczenie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku
2020-09-07
Otwarty konkurs ofert - regranting w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych/osiedlowych
Dokumenty
2020-09-07
Otwarty konkurs ofert - regranting w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych/osiedlowych
Ogłoszenia
2020-09-07
171
Interpelacje Radnych
2020-09-07
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska
Ogłoszenia
2020-09-07
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska
Dokumenty
2020-09-07
745-2020
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-07
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku
2020-09-06
Ilona Pakos
Oświadczenie majątkowe
2020-09-06
Dominika Wojciechowicz
Oświadczenie majątkowe
2020-09-04
742-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-04

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek