Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Karolina Keler
Osoby
2019-06-07
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku
2019-06-07
Kontrola przeprowadzona w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrole
2019-06-07
wykaz jednostek
Dokumenty
2019-06-06
532-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-06
526-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-06
dwa wolne stanowiska ds. użytkowania wieczystego w Referacie Zarządzania Mieniem w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Praca
2019-06-06
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kandydatów na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
Dokumenty
2019-06-05
Ogłoszenie z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku
Ogłoszenia
2019-06-05
Konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy ul. Chorwacka w Słupsku
Dokumenty
2019-06-05
528-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-05
520-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-05
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2019-06-05
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
Ogłoszenia
2019-06-05
VIII/116/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-06-05
VIII/115/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-06-05
VIII/114/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-06-05
VIII/113/19
Uchwały Rady Miejskiej
2019-06-05
527-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-05
500-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-06-04

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek