Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 11/8

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
12 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
12 września 2019

Druk Nr 11/7 - wycofany

w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na
lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji - POLITYKA SPOŁECZNA
SŁUPSK 2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
19 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
11 września 2019
Nazwa pliku:
Wycofanie projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 września 2019
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
19 września 2019

Druk Nr 11/6

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2019
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
11 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/6
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2019
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
11 września 2019

Druk Nr 11/5

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 września 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 września 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 września 2019

Druk Nr 11/4

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei brzóz brodawkowatych będących pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/4
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 września 2019

Druk Nr 11/3

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
2 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/3
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
2 września 2019

Druk Nr 11/2

w sprawie zmiany nazwy ulicy Stefana Żółkiewskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
2 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
2 września 2019

Druk Nr 11/1

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Ryczewo jako części miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 sierpnia 2019

Druk Nr 10/15

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw rondom i parkowi w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
14 sierpnia 2019

Druk Nr 10/14

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/14
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk Nr 10/13

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk nr 10/12

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 10/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk nr 10/11

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 10/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk nr 10/10

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Zygmunta Augusta w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 10/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk Nr 10/9

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk_Nr_10_9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Druk Nr 10/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/8a - uwzględniający autopoprawkę z dn. 12.08.19 r.2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 sierpnia 2019

Druk nr 10/7

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marii Zaborowskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
8 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 10/7
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
8 sierpnia 2019

Druk Nr 10/6

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska III” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
9 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/6
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
9 sierpnia 2019

Druk Nr 10/5

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/5
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2019

Druk Nr 10/4

w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 10/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek