Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 26/16

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
14 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/16
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
14 grudnia 2020

Druk Nr 26/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk 26/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XIV/268/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/14
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/13

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
11 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/12

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
10 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
10 grudnia 2020

Druk Nr 26/11

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres 01.01.2022 – 31.12.2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
22 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
10 grudnia 2020

Druk nr 26/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2020-2023
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
10 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 26/10
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
10 grudnia 2020

Druk nr 26/9

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska za lata 2018-1019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
14 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 26/9
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
10 grudnia 2020

Druk 26/8

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2021 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem oraz pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
9 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk 26/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
9 grudnia 2020

Druk Nr 26/7

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
4 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
4 grudnia 2020

Druk Nr 26/6

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Tuwima

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
2 grudnia 2020

Druk Nr 26/5

w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/5 załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
załącznik graficzny do GPR
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Rejestr zmian do GPR
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2020

Druk Nr 26/4

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
2 grudnia 2020

Druk Nr 26/3

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Integracyjnemu nr 8 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 10

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
2 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
2 grudnia 2020

Druk Nr 26/2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/1

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/1
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 25/15

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk 25/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
24 listopada 2020

Druk Nr 25/14

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Jacka Kaczmarskiego, Stefana Banacha, Czesława Niemena
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
13 listopada 2020

Druk Nr 25/13

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 listopada 2020

Druk Nr 25/12

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk 25/12
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek