Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 16/6

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/6
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 lutego 2020

Druk Nr 16/5

w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych rzez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
7 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
7 lutego 2020

Druk Nr 16/4

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wniosek o wycofanie projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 lutego 2020

Druk Nr 16/3

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020

Druk Nr 16/2

sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020

Druk Nr 16/1

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecke-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
4 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
4 lutego 2020

Druk Nr 15/14

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/14
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Druk Nr 15/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zagospodarowania
terenu za budynkami przy ul.Długiej 22 i 23 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/13
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Druk Nr 15/12

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Druk Nr 15/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zagospodarowania
terenu przed budynkiem przy ul.Szymanowskiego 6 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/11
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Druk Nr 15/10

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nienależytego wykonywania
czynności przez Straż Miejską oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 stycznia 2020

Druk Nr 15/9 - wycofany z obrad

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk Nr 15/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk Nr 15/7

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Słupska w ramach projektu „Słupsk bez plastiku”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/6

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/5

w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku, stanowiących właność Skarbu Państwa.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/4

w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
15 stycznia 2020

Druk Nr 15/3

w sprawie uchylenia uchwały Nr 597/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 kwietnia 1994 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020

Druk Nr 15/2

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 stycznia 2020

Druk Nr 15/1

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 stycznia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek