Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 12/4

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka-Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
15 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/4
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka-Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
15 października 2019

Druk Nr 12/3

sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 października 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 października 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/2

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejsckim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
3 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
3 października 2019

Druk Nr 12/1

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2020 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem oraz pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 września 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
3 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 września 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
3 października 2019

Druk Nr 11/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 września 2019

Druk Nr 11/23

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019

Druk Nr 11/22

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019

Druk Nr 11/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 września 2019

Druk Nr 11/20

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Słupsku na kadencję 2020-2023
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019
Nazwa pliku:
kandydaci na ławników
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019

Druk Nr 11/19

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku na kadencję 2020-2023
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019
Nazwa pliku:
kandydaci na ławników
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 września 2019

Druk Nr 11/18

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 września 2019

Druk Nr 11/17

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 września 2019
Nazwa pliku:
Druk 11/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
13 września 2019

Druk Nr 11/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019

Druk Nr 11/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019

Druk Nr 11/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/14
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 września 2019

Druk nr 11/13

w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
13 września 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 11/13
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
13 września 2019

Druk Nr 11/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 ul. Banacha 10 w Słupsku w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/12
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019

Druk Nr 11/11

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Stowarzyszeniem Siódemka ul. Kilińskiego 38 w Słupsku w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/11
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019

Druk Nr 11/10

w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/10
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
12 września 2019

Druk Nr 11/9

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 września 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 11/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 września 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek