Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 22/1

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021roku.
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marek Goliński
Data wytworzenia:
1 września 2020
Informację opublikował:
Sławomir Grzeczka
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/1
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marek Goliński
Data wytworzenia:
1 września 2020
Informację opublikował:
Sławomir Grzeczka
Data publikacji:
2 września 2020

Druk Nr 21/4

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 21/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 sierpnia 2020

Druk Nr 21/3

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 21/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 sierpnia 2020

Druk Nr 21/2

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 21/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 sierpnia 2020

Druk Nr 21/1

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
17 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 21/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
17 sierpnia 2020

Druk Nr 20/7

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 20/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 20/5

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
21 lipca 2020

Druk Nr 20/4

w sprawie rozpatrzenia skargi Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej! "SIO!" z dnia 18 czerwca
2020 r. na Prezydenta Miasta Słupska "w przedmiocie kłamstwa, którego dopuścił się podczas
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku w dn. 12.12.2019 r."
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 20/3

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowego działania
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 20/2

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie uzyskanej odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej, obejmującej również sprawę ubezpieczenia OC pojazdów
przejętych przez Miasto Słupsk na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 20/1

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji umowy cywilnej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 20/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 lipca 2020

Druk Nr 19/22

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020

Druk Nr 19/21

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/21
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020

Druk Nr 19/20

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/20
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020
Nazwa pliku:
raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
23 czerwca 2020

Druk Nr 19/19

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2020

Druk Nr 19/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
22 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2020

Druk Nr 19/17

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Partyzantów

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/17
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020

Druk Nr 19/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
12 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/16
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
12 czerwca 2020

Druk Nr 19/15

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylnica
a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych
zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
10 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 19/15
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
10 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek