Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk nr 28-5

w sprawie przyznania w 2021 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
10 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk nr 28-5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
10 lutego 2021

Druk nr 28/4

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2021
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
9 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk nr 28/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2021
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
9 lutego 2021

Druk nr 28/3

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza B" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
8 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk 28/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
8 lutego 2021

Druk Nr 28/2

W sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
8 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
8 lutego 2021

Druk Nr 28/1

w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku w Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
8 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk 28/1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
8 lutego 2021

Druk Nr 27/12

w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
27 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/12
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
27 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/12 autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 stycznia 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
29 stycznia 2021

Druk Nr 27/11

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/11
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 stycznia 2021

Druk Nr 27/10

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 stycznia 2021

Druk Nr 27/9

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021- 2030
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
autoporawka I
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 stycznia 2021
Nazwa pliku:
autoporawka II
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 stycznia 2021

Druk Nr 27/8

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie do Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
15 stycznia 2021

Druk Nr 27/7

w sprawie przyjęcia Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
15 stycznia 2021

Druk Nr 27/6

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XII/381/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 stycznia 2021

Druk Nr 27/5

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2021 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 stycznia 2021

Druk Nr 27/4

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
13 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk: 27/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
13 stycznia 2021

Druk Nr 27/3

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 7 w Słupsku z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021

Druk Nr 27/2

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/414/20 Rady Miejskiej w Słupsku z z 25 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021

Druk Nr 27/1

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/413/20 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata
2021 - 2025”
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 27/1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 stycznia 2021

Druk Nr 26/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
16 grudnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
16 grudnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/18

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
16 grudnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/18
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
16 grudnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Druk Nr 26/17

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 grudnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
14 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 26/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 grudnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
14 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 grudnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek