Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

79-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 143.754,55 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
79-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018

78-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 258.885,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
78-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018

76-18

W sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, przy ul. Henryka Pobożnego 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
76-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018

75-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Żeromskiego 10 oraz Hugona Kołłątaja 16a-f.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
75-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018

74-18

w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
74-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
24 stycznia 2018

73-18

w sprawie zmiany zarządzenia 54/DKS/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w konkursach na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
73-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 stycznia 2018

72-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 19.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
72-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018

71-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Tadeusza Sygietyńskiego 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
71-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018

70-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Małachowskiego 6.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
70-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018

69-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Niemcewicza 12A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
69-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018

68-18

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Klaudiuszowi Dyjasowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
68-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
23 stycznia 2018

67-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wita Stwosza.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
67-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018

66-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Nowobramskiej 4.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
66-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 stycznia 2018

65-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ludwika Solskiego 4-5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
65-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018

64-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gustawa Morcinka 1.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
64-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018

63-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Fryderyka Chopina 18A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
63-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 stycznia 2018

62-18

w sprawie przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
62-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

61-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiące własność Miasta Słupska – część działki nr 1872 o pow. 110 m² w obr. 6, położonej w Słupsku przy ul. Podgórnej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
61-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

60-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Podgórnej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
60-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

59-18

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanej lokalizacji ogólnodostępnych parkingów rowerowych na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
59-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek