Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

244-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Akacjowej 10 (działka nr 781) oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
23 marca 2020
Nazwa pliku:
244-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
23 marca 2020

243-2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/ZN/2020 Prezydenta Miasta Słupska z 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn.: „METAMORFOZY ROKU 2018/2019 - NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA - II EDYCJA” oraz powołania Komisji Konkursowej do jego rozstrzygnięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
24 marca 2020
Nazwa pliku:
243-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
24 marca 2020

242-20

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 538/ZF/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 kwietnia 2018 r. powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Cargo Bikes in Urban Mobility”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 marca 2020
Nazwa pliku:
242-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 marca 2020

241-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 81.917,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
20 marca 2020
Nazwa pliku:
241-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
20 marca 2020

240-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 109.079,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
20 marca 2020
Nazwa pliku:
240-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
20 marca 2020

238-20

w sprawie: sposobu wyłonienia najemców wolnych jednopokojowych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
30 marca 2020
Nazwa pliku:
238-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
238-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
30 marca 2020

237-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej o pow. 60m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 720/2 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Kowalskiej oraz części nieruchomości gruntowej o pow. 90m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 717/9 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Grodzkiej stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
237-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020

236-20


- w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 429/ZNB/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - oznaczonej numerem działki 221/5 o pow. 130 m2 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Niemcewicza oraz ogłoszenia wykazu

- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska - oznaczonej numerem działki 221/5 o pow. 111 m2 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Niemcewicza oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
236-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020

325-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Norwida 39 (działka nr 155) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020
Nazwa pliku:
235-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020

234-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym cześć nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Słupska obr. 9 oznaczonej zgodnie z ewidencja gruntów jako działka nr 1227/2 o pow. 20 m² przy ul. Piotra Skargi w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
234-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
19 marca 2020

233-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym cześć nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Słupska obr. 9 oznaczonej zgodnie z ewidencja gruntów jako działka nr 1227/2 o pow. 20 m² przy ul. Piotra Skargi w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
233-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
19 marca 2020

232-20

ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Zaborowskiej, oznaczonej numerem działki 259/6 w 10 obrębie geodezyjnym.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
232-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
19 marca 2020

231-20

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2020 r. zadania publicznego dla mieszkańców Słupska polegającego na świadczeniu bezpłatnych usług naprawczych w ramach programu Fachman dla seniora

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
231-20
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
19 marca 2020

230-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Słupski Rower Miejski”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Krystyna Jagoda
Data publikacji:
18 marca 2020
Nazwa pliku:
230-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Krystyna Jagoda
Data publikacji:
18 marca 2020

229-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego pn: VI etap parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie
budowy alejek) – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
18 marca 2020
Nazwa pliku:
229-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
18 marca 2020

228-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych oraz dwóch wiat rowerowych dla Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 marca 2020
Nazwa pliku:
228-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 marca 2020

227-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Słupska - oznaczone numerem działki 38/44 o pow. 913 m² w obr. 1 przy ulicy Portowej oraz działki 131 o pow. 327 m² w obr. 1 przy ul. Borchardta, położone w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
227-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
19 marca 2020

226-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska - obr.17, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów jako działki: nr 6/44 i nr 6/42 o pow. 1275 m2 położonych w Słupsku przy ulicy K. Kniaziewicza oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
226-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
19 marca 2020

225-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Gen. Józefa Dwernickiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020
Nazwa pliku:
225-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020

224-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Gen. Józefa Dwernickiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020
Nazwa pliku:
224-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
20 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek