Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

121-18

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018
Nazwa pliku:
121-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018

120-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kierownictwa.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018
Nazwa pliku:
120-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018

119-18

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Krystynie Danileckiej -Wojewódzkiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018
Nazwa pliku:
119-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018

118-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1274/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018
Nazwa pliku:
118-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
2 lutego 2018

117-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku - IV etap: budowa boiska wielofunkcyjnego - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
117-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018

116-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - narzędzia i urządzenia warsztatowe, urządzenia diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, urządzenia i sprzęt do diagnostyki samochodowej oraz wyposażenie stanowiska dydaktycznego mechaniki samochodowej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
116-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018

115-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki" w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
115-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018

114-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
114-18
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
31 stycznia 2018

113-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 9.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
113-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lutego 2018

112-18

w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury pn. Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
112-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018

111-18

w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury pn. Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
111-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018

110-18

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do rozkładania na raty bądź odraczania terminu płatności dłużnikom środków finansowych podlegających zwrotowi w wyniku rozwiązania nienależycie wykonywanej umowy dofinansowania z tytułu pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
110-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lutego 2018

109-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 809/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
109-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 stycznia 2018

108-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Tuwima 8c.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
108-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

107-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Rybackiej 14.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
107-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

106-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Deotymy 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
106-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

105-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Żeromskiego 3A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
105-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

104-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
104-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
30 stycznia 2018

103-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 73.944,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
103-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
29 stycznia 2018

102-18

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
102-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
załaczniki 1-3
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek