Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

374-20

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Makutynowiczowi pełnomocnictwa do podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych, dotyczących należności występujących w obsługiwanych przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych jednostkach budżetowych.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 maja 2020
Nazwa pliku:
374-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 maja 2020

373-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Metka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Prezydent Miasta
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
12 maja 2020
Nazwa pliku:
373-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Prezydent Miasta
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
12 maja 2020

372-20

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 w Słupsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
372-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
8 maja 2020

370-20

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 370/ZiSS/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 maja 2020

369-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Miasta Słupska położonego w Słupsku w budynku przy ul. Lipowej 4.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
369-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Bryndal
Data publikacji:
8 maja 2020

368-20

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
11 maja 2020
Nazwa pliku:
368-20
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
11 maja 2020

367-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Racławickiej (działka nr 131/1, 134/86, 132/3) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
367-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020

366-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Racławickiej (działka nr 131/2) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
366-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020

365-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów numerem jako część działki nr 623/8 w obr. 6 położoną w Słupsku przy ul. S. Starzyńskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
11 maja 2020
Nazwa pliku:
365-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
11 maja 2020

364-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Mikołaja Kopernika 25, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
364-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 maja 2020

363-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska - obr.12, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 69/9 o pow. 60 m2 położonej w Słupsku przy ulicy Wrocławskiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 maja 2020
Nazwa pliku:
363-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 maja 2020

362-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
6 maja 2020
Nazwa pliku:
362-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
6 maja 2020

361-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/SRZP/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 marca
20
20 roku w zw. z zarządzeniem Nr 262/SRZP/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie I część – elektronarzędzia, II część – sprzęt AGD, III część – żaluzje i rolety w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
6 maja 2020
Nazwa pliku:
361-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
6 maja 2020

360-20

w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach przyznawania świadczeń socjalnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
13 maja 2020
Nazwa pliku:
360-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 maja 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
13 maja 2020

359-20

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 maja 2020
Nazwa pliku:
359-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 maja 2020

358-20

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Inwestycji
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Beata Bąk
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
358-20
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Beata Bąk
Data publikacji:
7 maja 2020

357-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Prezydent Miasta
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
5 maja 2020
Nazwa pliku:
357-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Prezydent Miasta
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
5 maja 2020

356-20

w sprawie powołania Zespołu do rozpatrywania wniosków oraz negocjowania warunków umów dotyczących finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
5 maja 2020
Nazwa pliku:
356-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 maja 2020
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
5 maja 2020

355-20

W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Słupsku przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne.
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
5 maja 2020
Nazwa pliku:
355-20
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
5 maja 2020

354-2020

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolach Miejskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
5 maja 2020
Nazwa pliku:
354/E/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
5 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek