Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

101-18

w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019 - 2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
101-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2018

100-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 25.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
100-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018

99-18

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
99-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 stycznia 2018

98-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Dialogu i Komunikacji SpołecznejUrzędu Miejskiego w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
98-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018

97-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 15.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
97-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

96-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 7.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
96-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

95-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 8.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
95-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

94-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 8.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
94-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

93-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wolności.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
93-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018

92-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego)położonej w Słupsku przy Al.Sienkiewicza 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
92-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 stycznia 2018

98-18

w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 lutego 2018
Nazwa pliku:
91-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
K
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 lutego 2018

91-18

w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 lutego 2018
Nazwa pliku:
91-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 lutego 2018

90-18

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Świerkowej 33 (działka nr 186/33) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
90-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2018

88-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Tadeusza Sygietyńskiego 7.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
88-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018

87-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Garncarskiej 3.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
87-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 stycznia 2018

86-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 50.167,46 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2018
Nazwa pliku:
86-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2018

85-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 69.028,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2018
Nazwa pliku:
85-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2018

82-18

W sprawie udzielenia Pani Edycie Wieczorek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
82-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
26 stycznia 2018

81-18

W sprawie powierzenia Pani Edycie Wieczorek stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
26 stycznia 2018
Nazwa pliku:
81-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
26 stycznia 2018

80-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 89.087,84 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018
Nazwa pliku:
80-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek