Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XI/134/11

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz. Nr 107, poz. 2157 z dnia 01.09.2011
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XI/127/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury ” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 lipca 2011
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
4 lipca 2011
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

XI/126/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 lipca 2011
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
4 lipca 2011
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

X/106/11

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2011
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
1 czerwca 2011
Informację zaktualizował:
Radosław Tęsny
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

X/105/11

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu komunikacją miejską
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2011
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
1 czerwca 2011
Informację zaktualizował:
Radosław Tęsny
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

X/104/11

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Słupsku, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Słupsk, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2011
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
1 czerwca 2011
Informację zaktualizował:
Radosław Tęsny
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

X/103/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hołdu Pruskiego” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej Słupsk
Data wytworzenia:
7 czerwca 2011
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
7 czerwca 2011
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

X/94/11

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2011
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
31 maja 2011
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

VII/65/11

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Dz.Urz. Nr 58, poz. 1306 z dnia 18.05.2011

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 marca 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

VII/61/11

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 marca 2011
Informację opublikował:
Anna Łączyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2011
Informację zaktualizował:
Anna Łączyńska
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

VI/43/11

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 lutego 2011
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
4 marca 2011
Informację zaktualizował:
Radosław Tęsny
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

V/33/11

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
26 stycznia 2011
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
4 marca 2011
Informację zaktualizował:
Agnieszka Frączek
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LX/922/10

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 października 2010
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
2 listopada 2010
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LX/921/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 października 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
8 grudnia 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LX/920/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kultury" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 października 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
8 grudnia 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LVIII/892/10

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 września 2010
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
30 września 2010
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LVIII/889/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sobieskiego" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 września 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
8 grudnia 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LVI/856/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy Obwodnicy", na terenie położonym w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte wzdłuż południowo - wschodniej granicy miasta z gminą Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 lipca 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
2 sierpnia 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LIV/826/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kościuszki - C" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
1 czerwca 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

LIV/825/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy Obwodnicy", na terenie położonym w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte wzdłuż południowo- wschodniej granicy miasta z Gminą Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2010
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
1 czerwca 2010
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
18 czerwca 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek