Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

LII/760/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/757/22

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LII/755/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/717/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

L/742/22

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Milcarz_OFF
Data publikacji:
26 października 2022
Informację zaktualizował:
Anna Milcarz_OFF
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

L/740/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 października 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

L/737/22

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2022
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIX/730/22

w sprawie nadania nazwy mostowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/729/22

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIX/724/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIX/718/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIX/717/22

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIX/716/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/248/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLVII/697/22

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLVII/695/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLVII/694/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLVII/691/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/681/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLVI/683/22

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/781/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XLVI/676/22

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIV/649/22

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2022 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Józef OFF_Malec
Data publikacji:
31 marca 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XLIV/645/22

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
30 marca 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek