Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 69/9

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/830/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 lutego 2024

Druk Nr 69/8

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Inwestycyjna" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/8
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
16 lutego 2024

Druk Nr 69/7

w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
16 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Katarzyna Dobkowska
Data aktualizacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
Projekt uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
26 lutego 2024

Druk Nr 69/6

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 lutego 2024

Druk Nr 69/5

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług, a także rozszerzenia katalogu osób, którym mogą być przyznane usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024

Druk Nr 69/4

w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2026

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 lutego 2024

Druk Nr 69/3

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 lutego 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
21 lutego 2024

Druk Nr 69/2

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/813/23 Rady Miejskiej w Słupsku z 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023 - 2026
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
9 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
9 lutego 2024

Druk Nr 69/1

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2024 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
1 lutego 2024

Druk Nr 68/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/12
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2024

Druk Nr 68/11

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Marta Makuch Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Marta Makuch Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Druk Nr 68/10

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024

Druk Nr 68/9

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024

Druk Nr 68/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/522/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Słupsku na lata 2021 – 2025

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
22 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
22 stycznia 2024

Druk Nr 68/7

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Słupska wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Aleksandra Skóra
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Druk Nr 68/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Druk Nr 68/5

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupski i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
18 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
18 stycznia 2024

Druk Nr 68/4

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych i wspomaganych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 stycznia 2024

Druk Nr 68/3

w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 stycznia 2024

Druk Nr 68/2

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/412/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek