Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 54/3

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza B" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
12 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 54/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
12 stycznia 2023

Druk Nr 54/2

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Osiedle" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
12 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 54/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
12 stycznia 2023

Druk Nr 54/1

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
11 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 54/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
11 stycznia 2023

Druk Nr 53/12

w sprawie skargi na działanie gminnej jednostki organizacyjnej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 grudnia 2022

Druk Nr 53/11

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
28 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 grudnia 2022

Druk Nr 53/10

w sprawie ustalenia wykazu wydatków. które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/10
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022

Druk Nr 53/9

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022

Druk Nr 53/8

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/8
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022

Druk Nr 53/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022

Druk Nr 53/6

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2020-2023.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska-Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 grudnia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
16 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/6
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska-Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 grudnia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
16 grudnia 2022

Druk Nr 53/5

w sprawie wniosku o wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Szewczyka
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja doraźna
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/5
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja doraźna
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2022

Druk Nr 53/4

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
15 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Agata Olszewska
Data aktualizacji:
22 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/4
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
15 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
wz.Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 grudnia 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
22 grudnia 2022

Druk Nr 53/3

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
14 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
14 grudnia 2022

Druk Nr 53/2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022

Druk Nr 53/1

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 53/1
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca autopoprawek wprowadzonych do projektu budżetu Miasta Słupska na 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca autopoprawek wprowadzonych do projektu budżetu Miasta Słupska na 2023 - II
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1-2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 grudnia 2022

Druk Nr 52/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
29 listopada 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 52/19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 listopada 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 listopada 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 listopada 2022

Druk Nr 52/18

w sprawie w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 52/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 listopada 2022

Druk Nr 52/17

w sprawie w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 52/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 listopada 2022

Druk Nr 52/16

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/162/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 52/16
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 listopada 2022

Druk Nr 52/15

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/284/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 52/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek