Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk 60/6

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Druk Nr 60/5

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/5
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Druk Nr 60/4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/4
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 czerwca 2023

Druk Nr 60/3

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2023

Druk Nr 60/2

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2022 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
6 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie PMS absolutorium
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 3 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 4 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 5 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zał. nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 czerwca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
6 czerwca 2023

Druk Nr 60/1

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
20 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
6 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
20 czerwca 2023

Druk Nr 59/12

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/811/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
24 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
24 maja 2023

Druk Nr 59/11

w sprawie przekazania petycji do Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/11
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023

Druk Nr 59/10

w sprawie rozpatrzenia petycji.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023

Druk Nr 59/10A

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/10A
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 maja 2023

Druk Nr 59/9

w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023

Druk Nr 59/8

w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
25 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/8
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 maja 2023

Druk Nr 59/7

w sprawie rozpatrzenia skargi Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. na
działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
24 maja 2023
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
25 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/7
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 maja 2023

Druk Nr 59/6

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 maja 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
30 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 maja 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 maja 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 maja 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 maja 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 maja 2023

Druk Nr 59/5

w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru Lalki Tęcza w Słupsku jako wspólnej instytucji kultury Miasta Słupska i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
23 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/5
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
23 maja 2023

Druk Nr 59/4

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 maja 2023
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
19 maja 2023
Informację zaktualizował:
Iwona Wojciechowska
Data aktualizacji:
29 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/4
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 maja 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
22 maja 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 maja 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
29 maja 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 maja 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
29 maja 2023

Druk Nr 59/3

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2023
Informację zaktualizował:
Marta Horuń
Data aktualizacji:
22 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
22 maja 2023

Druk Nr 59/2

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Kamil Stegienta
Data publikacji:
17 maja 2023
Informację zaktualizował:
Kamil Stegienta
Data aktualizacji:
22 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Kamil Stegienta
Data publikacji:
22 maja 2023

Druk Nr 59/1

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Kamil Stegienta
Data publikacji:
17 maja 2023
Informację zaktualizował:
Kamil Stegienta
Data aktualizacji:
22 maja 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Kamil Stegienta
Data publikacji:
22 maja 2023

Druk Nr 58/1

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 maja 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
22 maja 2023
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
12 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 58/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 maja 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
22 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek