Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 68/10

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024

Druk Nr 68/9

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 stycznia 2024

Druk Nr 68/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/522/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Słupsku na lata 2021 – 2025

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
22 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
22 stycznia 2024

Druk Nr 68/7

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Słupska wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Aleksandra Skóra
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Druk Nr 68/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Druk Nr 68/5

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupski i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
18 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
18 stycznia 2024

Druk Nr 68/4

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych i wspomaganych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
16 stycznia 2024

Druk Nr 68/3

w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 stycznia 2024

Druk Nr 68/2

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/412/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 stycznia 2024

Druk Nr 68/1

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
10 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 68/1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
10 stycznia 2024

projekt stanowiska

w sprawie rewitalizacji Starego Rynku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 grudnia 2023

Druk Nr 67/11

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka II
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka II druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2023

Druk Nr 67/10

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Iwona Wojciechowska
Data aktualizacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/10
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 grudnia 2023

Druk Nr 67/9

w sprawie skargi na działania Dyrektora Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
11 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
11 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 grudnia 2023

Druk Nr 67/8

w sprawie skargi na pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
11 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/8
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
11 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 grudnia 2023

Druk Nr 67/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 grudnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Iwona Wojciechowska
Data aktualizacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 grudnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 grudnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
19 grudnia 2023

Druk Nr 67/6

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
8 grudnia 2023

Druk Nr 67/5

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
8 grudnia 2023

Druk Nr 67/4

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/902/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/4
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
8 grudnia 2023

Druk Nr 67/3

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/577/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
7 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 67/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
7 grudnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek