Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Wojewody Pomorskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
19 maja 2022
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Wojewody Pomorskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
19 maja 2022

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wystapienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
informacja o realizacji zaleceń
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Z up. Marek Goliński- Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
2 maja 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 maja 2022
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
4 marca 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 maja 2022
Nazwa pliku:
załączniki do protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
4 marca 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 maja 2022
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 marca 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 maja 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Danuta Rakowska - Dyrektor MBP
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 maja 2022

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Do-Re-Mi" przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. dr med. Kazimierza Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 marca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 marca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
11 lutego 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
11 lutego 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2022

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przez Zastępcę Dyrektora i pracowników Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Anna Rudzikiewicz
Data publikacji:
4 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Anna Rudzikiewicz
Data publikacji:
4 kwietnia 2022

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Słupsku przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Komenda Wojewodzka Policji w Gdańsku
Data wytworzenia:
18 marca 2022
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
9 marca 2022
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Komenda Wojewodzka Policji w Gdańsku
Data wytworzenia:
18 lutego 2022
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
9 marca 2022

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
10 lutego 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 lutego 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku dotycząca prawidłowości wydawania uprawnień wynikającyh z ustawy o transporcie drogowym

Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Baranowski Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
10 grudnia 2021
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
4 stycznia 2022
Informację zaktualizował:
Izabela Nastaj
Data aktualizacji:
15 lutego 2022
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Z up. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU Anna Sawicka - Naczelnik Wydziału Prawnego oraz Daria Borkowska - Ekspert ds. Administracji
Data wytworzenia:
22 grudnia 2021
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
4 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Baranowski Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
15 lutego 2022
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
28 stycznia 2022
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
15 lutego 2022

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
31 grudnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Placówkach Wsparcia Dziennego przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
informacja dot. zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Katarzyna Filipiak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Data wytworzenia:
27 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
informacja dot.wykonania zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Katarzyna Filipiak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
22 marca 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w żłobkach Centrum dziecka "Tulinek" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. dr med. Kazimierza Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
19 listopada 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli ZŻM
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
19 listopada 2021
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek