Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku pn. „Utrzymanie i rozwój miejskich sieci infrastruktury rowerowej”


Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 października 2022
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne NIK
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 października 2022
Nazwa pliku:
Odpowiedź
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 września 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 października 2022

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu MONAR - Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
22 września 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
22 września 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu "GRYF SŁUPSK" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
załącznik do protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mirosław Lewandowski Prezes GRYF SŁUPSK
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 września 2022

Kontrola realizacji zadania publicznego "Wspólna praca w etapie trzeźwienia"przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku w Stowarzyszeniu Feniks Centrum Trzeźwości, ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
6 września 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
8 września 2022
Nazwa pliku:
Protokól z kontroli realizacji zadania publicznego pn. "Wspólna praca w etapie trzeźwienia"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
6 września 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
8 września 2022

Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
1 września 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
1 września 2022

Kontrola realizacji zadania publicznego "Hip-Hopowy bakcyl w Słupsku" przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Slupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
18 sierpnia 2022
Informację zaktualizował:
Iwona Deluga
Data aktualizacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
Protokól z kontroli realizacji zadania publicznego pn. "Hip-Hopowy bakcyl w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
18 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź nr 1 na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź nr 2 na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
25 października 2022
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
26 października 2022

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Państwowym Teatrze Lalki "Tęcza" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
25 lipca 2022
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
10 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
10 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2022
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
10 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Michał Tramer - Dyrektor PTL "Tęcza" w Słupsku
Data wytworzenia:
15 lipca 2022
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
10 sierpnia 2022

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
14 lipca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
1 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
14 lipca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
1 sierpnia 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola zajęć realizowanych w ramach instrumentu elastyczności projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia..." przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
4 lipca 2022
Nazwa pliku:
Informacja o wizycie monitoringowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
4 lipca 2022
Nazwa pliku:
Raport z wizyty monitoringowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
4 lipca 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 maja 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 maja 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w żłobkach Centrum dziecka "Tulinek" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w Radzie Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Biura Rady Miejskiej Renata Szczęsna
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wydział Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Data wytworzenia:
12 maja 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
2 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli ZŻM
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
2 czerwca 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
9 maja 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
9 maja 2022
Informację opublikował:
Helena Kowalska
Data publikacji:
17 listopada 2022

Kontrola przeprowadzona w Placówce Wsparcia Dziennego "Stacja Słupsk" z siedzibą w Słupsku przy ul. Partyzantów 31 przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
2 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
2 czerwca 2022

Kontrola projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalanych szkołach zawodowych w Słupsku" przeprowadzona przez pracowników Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Sadalska Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego ds. kontroli i windykacji
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
31 maja 2022
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Sadalska Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego ds. kontroli i windykacji
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
31 maja 2022
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Sadalska Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego ds. kontroli i windykacji
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
31 maja 2022

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z zadań zleconychz zakresu administracji rządowej

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pomorski Urząd Wojewódzki
Data wytworzenia:
28 lutego 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pomorski Urząd Wojewódzki
Data wytworzenia:
2 maja 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
23 maja 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
24 maja 2022

Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Wojewody Pomorskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
19 maja 2022
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Wojewody Pomorskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
19 maja 2022

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wystapienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
informacja o realizacji zaleceń
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Z up. Marek Goliński- Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek