Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

67-24

w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 464/ZF/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
25 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
67-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
25 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
25 stycznia 2024

66-24

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
25 stycznia 2024
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
66-24
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
25 stycznia 2024
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
25 stycznia 2024

65-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na 2024 r.”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
65-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 stycznia 2024

64-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 13 stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
64-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024

63-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Maurycego Mochnackiego 8, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
63-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024

62-24

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
62-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
24 stycznia 2024

61-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 4, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
61-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024

60-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej działki nr 1238 położonej przy ulicy Jaśminowej w Słupsku, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
60-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 stycznia 2024

59-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Maurycego Mochnackiego 10, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
59-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024

58-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Maurycego Mochnackiego 10, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
58-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2024

57-24

w sprawie ustalenia instrukcji przygotowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
57-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024

56-24

w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Słupska na 2024 rok.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
56-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
24 stycznia 2024

55-24

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
ZARZĄDZENIE MKUA 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
25 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Regulamin_MKUA_2024
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
25 stycznia 2024

54-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
54-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024

53-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
53-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
23 stycznia 2024

52-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
52-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
24 stycznia 2024

51-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Lipowej 3, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
51-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 stycznia 2024

50-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej działki nr 967/1 stanowiącej własność miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy M. Zaborowskiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
50-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 stycznia 2024

49-24

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie wykonania w latach 2024-2025 zadania publicznego wspierającego i rozwijającego mieszkańców Słupska polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 49/WiP/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024

48-24

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku, dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 48/WiP/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek