Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

96-24

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk w 2024 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
96-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
1 lutego 2024

95-24

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szubińska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
95-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szubińska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szubińska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Schemat
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szubińska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

94-24

w sprawie ustalenia w 2024 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data aktualizacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
94-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
1 marca 2024

93-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
93-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
1 lutego 2024

92-24

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu - Wydarzenia artystyczne.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
92-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
30 stycznia 2024

91-24

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu - Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
91-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
30 stycznia 2024

90-24

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
90-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 stycznia 2024

89-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 6 stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
89-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

88-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
88-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024

87-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Stefana Jaracza 12, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
6 lutego 2024
Nazwa pliku:
87-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
6 lutego 2024

86-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Krzysztofa Arciszewskiego 8, stanowiącej własność Miasta Słupsk oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
86-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

85-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości w częściach, stanowiących własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
85-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
30 stycznia 2024

84-24

w sprawie oddania w najem lokalu niemieszkalnego położonego w Słupsku przy ul. Stefana Batorego 4/3 będącego własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
84-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
30 stycznia 2024

83-24

1w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Kołłątaja 11, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
6 lutego 2024
Nazwa pliku:
83-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
6 lutego 2024

82-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2024 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
82-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
29 stycznia 2024

81-24

w sprawie upoważnienia Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku do realizacji Projektu pn. "Akcja dostępność - likwidacja barier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku", dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
81-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
29 stycznia 2024

80-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 18, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
80-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

79-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 964/ZN/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania do zasobów Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku w zarządzanie i administrowanie lokal położony w Słupsku przy ul. Stefana Batorego 4/3.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
30 stycznia 2024
Nazwa pliku:
79-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
30 stycznia 2024

78-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
78-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024

77-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
77-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek