Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

438-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
438-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

437a-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Starzyńskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
437a-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

437-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Starzyńskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
437-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

436-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej”

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
436-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

435-18

w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
435-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

434-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stanisława Staszica 7.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
434-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

433-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ludwika Solskiego 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
433-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

432-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 200.336,90 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
432-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 kwietnia 2018

431-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 349.876,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
431-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 kwietnia 2018

430-18

na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w zakresie sportu wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

429-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska – oznaczonej numerem działki 221/5 o pow. 130 m² w obr. 6, położonej w Słupsku przy ul. Niemcewicza oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
429-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

428-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska – oznaczonych numerami działek 737 o pow. 274 m², nr 732 o pow. 348 m, nr 727 o pow. 161 m² w obr. 9, położonej w Słupsku przy ul. Mikołaja Reja 15, 20 i 25 oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
428-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

427-18

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
427-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
załączniki 1-2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018

425-18

w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernazki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
425-18
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernazki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018

424-18

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
424-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Załacznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

423-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wielickiej 1-2-3, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
6 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
423-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

422-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Murarskiej 6, Piekiełko 15.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
422-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
4 kwietnia 2018

421-18

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
421-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
załacznik nr 1 do zarządzenia 421 SKM
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
kwestionariusz do zarządzenia 421 SKM
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

420-18

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Zapewnienie schronienia oraz podstawowych potrzeb życiowych dla minimum 5 bezdomnych kobiet z terenu miasta Słupska w schronisku dla bezdomnych kobiet w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.”
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
420-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
zał. nr 1 do załącznika
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
zał. nr 2 do załącznika
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
30 marca 2018

419-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 39
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
419-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek