Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 65_5

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska na rzecz ich użytkowników wieczystych

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danielecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
17 listopada 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 65_5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danielecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
17 listopada 2023

Druk Nr 65/4

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 65/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 listopada 2023

Druk Nr 65/3

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 65/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 65/3 projekt obwieszczenia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 listopada 2023

Druk Nr 65/2

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
65/2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 listopada 2023

Druk Nr 65/1

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewodzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 65/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewodzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2023

Druk Nr 64/19

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Renata Szczęsna
Data aktualizacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 października 2023

Druk Nr 64/18

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/18
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/17

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/17
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/16

w sprawie skargi na pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku oraz Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/15

w sprawie skargi na działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/15
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/14

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 5.8. "Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/14
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
18 października 2023

Druk Nr 64/13

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 października 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/12

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/812/23 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
16 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
16 października 2023

Druk Nr 64/11

w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
16 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/11
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
16 października 2023

Druk Nr 64/10

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/788/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
16 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/10
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
16 października 2023

Druk Nr 64/9

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Słupsk udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 października 2023

Druk Nr 64/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
13 października 2023
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/8
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
13 października 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
24 października 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
24 października 2023

Druk Nr 64/7

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 października 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 października 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 października 2023

Druk nr 64/6

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2024 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 października 2023
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 października 2023
Nazwa pliku:
Druk nr 64/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 października 2023
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 października 2023

Druk Nr 64/5

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 października 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 64/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek