Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 63/11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 września 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
15 września 2023
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
26 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 września 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
15 września 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 września 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 września 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 września 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 września 2023

Druk Nr 63/10

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2024-2027
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 września 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 września 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
15 września 2023

Druk Nr 63/9

w sprawie zakończenia realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2027”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 września 2023

Druk Nr 63/8

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
11 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
11 września 2023

Druk Nr 63/7

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
11 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
11 września 2023

Druk Nr 63/6

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz terenom zieleni w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 września 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
25 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/6
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 września 2023
Nazwa pliku:
autopoprawka
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady MIejskiej
Data wytworzenia:
25 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 września 2023

Druk Nr 63/5

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Kołczygłowy związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
8 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
8 września 2023

Druk Nr 63/4

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/812/23 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
8 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
8 września 2023

Druk Nr 63/3

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (ronda) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
7 września 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/3
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
7 września 2023
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
7 września 2023

Druk Nr 63/2

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 sierpnia 2023

Druk Nr 63/1

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 63/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 sierpnia 2023

Druk Nr 62/3

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/811/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 62/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 sierpnia 2023

Druk Nr 62/2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 62/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023

Druk Nr 62/1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 62/1
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023

Druk Nr 61/3

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/811/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 61/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 sierpnia 2023

Druk Nr 61/2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni I" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
2 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Katarzyna Dobkowska
Data aktualizacji:
11 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
61/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
11 sierpnia 2023

Druk Nr 61/1

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
2 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 61/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
2 sierpnia 2023

Druk Nr 60/22

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 czerwca 2023

Druk Nr 60/21

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 czerwca 2023

Druk Nr 60/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek