Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 70/11

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 marca 2024

Druk Nr 70/10

w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Św. Jacka w Słupsku na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
15 marca 2024
Informację zaktualizował:
Justyna Pluta
Data aktualizacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
15 marca 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka_druk_70_10_A
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
19 marca 2024

Druk Nr 70/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
15 marca 2024
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
26 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/9
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
15 marca 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 marca 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 marca 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 marca 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 marca 2024

Druk Nr 70/8

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
14 marca 2024

Druk Nr 70/7

w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Słupskie Starorzecza"
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
14 marca 2024

Druk Nr 70/6

w sprawie zmiany nazwy ulicy Spokojnej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/6
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 marca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
14 marca 2024

Druk Nr 70/5

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2024 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 marca 2024
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
13 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 marca 2024
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
13 marca 2024

Druk Nr 70/4

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
13 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
13 marca 2024

Druk Nr 70/3

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
1 marca 2024

Druk Nr 70/2

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
1 marca 2024

Druk Nr 70/1

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 70/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
1 marca 2024

Druk Nr 69/19

w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/956/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Słupska wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
27 lutego 2024

Druk Nr 69/18

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
21 lutego 2024

Druk Nr 69/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 lutego 2024

Druk nr 69/16

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk nr 69/16
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
20 lutego 2024

Druk nr 69/15

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 21 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
20 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data aktualizacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk nr 69/15
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 lutego 2024

Druk Nr 69/14

w sprawie przekazania wniosku Prezydentowi Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/14
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024

Druk Nr 69/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/13
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024

Druk Nr 69/12

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 lutego 2024

Druk Nr 69/11

w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 69/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
19 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek