Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LXIX/963/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024
Nazwa pliku:
LXIX/963/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024

LXIX/962/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/962/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXVIII/961/24

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/961/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/960/24

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/960/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/959/24

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/412/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/959/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024

LXVIII/958/24

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/958/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/957/24

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/957/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/956/24

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Słupska wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/956/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/955/24

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/522/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Słupsku na lata 2021 – 2025


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/955/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024

LXVIII/954/24

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych i wspomaganych


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
7 marca 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/954/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
5 marca 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
7 marca 2024

LXVIII/953/24

w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/953/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/952/24

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/952/24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 lutego 2024

LXVIII/951/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/951/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2024

LXVIII/950/24

w sprawi zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/950/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVII/949/23

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXVII/949/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 grudnia 2023

LXVII/948/23

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXVII/948/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
21 grudnia 2023

LXVII/947/23

w sprawie skargi na działania Dyrektora Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXVII/947/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023

LXVII/946/23

w sprawie skargi na pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXVII/946/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 grudnia 2023

LXVII/945/23

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVII/945/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 grudnia 2023

LXVII/944/23

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXVII/944/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
20 grudnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek