Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LII/767/22

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
LII/767/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2022

LII/766/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/162/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/766/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/765/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/284/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/765/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/764/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/220/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/764/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/763/22

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/763/22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/762/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/762/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/761/22

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2022/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/761/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/760/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/760/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/759/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
LII/759/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
30 listopada 2022

LII/758/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/758/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/757/22

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
27 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/757/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
19 grudnia 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
27 grudnia 2022

LII/756/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska - Przewodnicząca Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/756/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska - Przewodnicząca Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska - Przewodnicząca Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/755/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/717/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Tomasz Kopczyński
Data aktualizacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/755/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
30 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/754/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/754/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Kamilla Urbaniak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Kamilla Urbaniak
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LII/753/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
29 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/753/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Kamilla Urbaniak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Kamilla Urbaniak
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Uchwała Nr 190/p213/Z/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Joanna Moraczyńska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 grudnia 2022

LII/752/22

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXII/518/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązania, które obniży łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
LII/752/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 grudnia 2022

LI/751/2022

w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/751/2022
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022

LI/750/2022

w sprawie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Dąbrowskiego 4 w Słupsku o przywrócenie do konkursu ofert o udzielenie dotacji w 2022 roku na wykonanie robót lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/750/2022
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022

LI/749/2022

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/749/2022
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 listopada 2022

LI/748/22

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/748/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek