Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LXIX/978/24

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/978/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/977/24

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/977/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/976/24

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 21 w Słupsku wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/976/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/975/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Paulina Justka
Data aktualizacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
LXIX/975/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
1 marca 2024

LXIX/974/24

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2024 rokPodmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Schiefelbein
Data aktualizacji:
3 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXIX/974/24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
1 marca 2024

LXIX/973/24

w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/956/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Słupska wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Aleksandra Skóra
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/973/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/972/24

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/830/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Aleksandra Skóra
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/972/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/971/24

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Inwestycyjna" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Justyna Prążyńska
Data aktualizacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
LXIX/971/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/970/24

w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Justyna Prążyńska
Data aktualizacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
LXIX/970/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
1 marca 2024

LXIX/969/24

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług, a także rozszerzenia katalogu osób, którym mogą być przyznane usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Marta Horuń
Data aktualizacji:
4 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXIX/969/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
26 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
4 kwietnia 2024

LXIX/968/24

w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/968/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/967/24

w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2026

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/967/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX_966_24

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Marek Pogodziński
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX_966_24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Baeta Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/965/24

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/965/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/964/24

w sprawie zmiany uchwały LVI/813/23 Rady Miejskiej w Słupsku z 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023 - 2026.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Pytlos
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Aleksandra Pytlos
Data aktualizacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/964/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Pytlos
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Pytlos
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXIX/963/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024
Nazwa pliku:
LXIX/963/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
5 marca 2024

LXIX/962/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXIX/962/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
29 lutego 2024

LXVIII/961/24

w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/961/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/960/24

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/960/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVIII/959/24

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/412/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
LXVIII/959/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek