Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
11 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
11 stycznia 2024

Kontrola oznakowania i utrzymania infrastruktury rowerowej przez ZIM w Słupsku przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 stycznia 2024

Kontrola oznakowania i utrzymania infrastruktury rowerowej przez ZIM w Słupsku przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
4 stycznia 2024

Kontrola przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - Główny Specjalista ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
29 grudnia 2023
Nazwa pliku:
protokół z kontroli ZIM-u
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - Główny Specjalista ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
29 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli interwencyjnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
12 stycznia 2024

Kontrola przeprowadzona w Klubach dziecięcych "Do-Re-Mi" oraz w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
15 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
15 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracownikw Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejksiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
27 października 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
27 października 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona przez pracwników ZAWiK w ZIM Słupsk - kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 21.05.2021 r.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
załączniki do protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Z-ca Dyrektora ZIM Alina Szpanowska=Karaś
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
20 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
24 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
15 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
24 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
15 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przez pracowników Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Justyna Bryndal, Anna Rudzikiewicz, Małgorzata Wiśniewska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
15 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Justyna Bryndal, Anna Rudzikiewicz, Małgorzata Wiśniewska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
15 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Słupsku "Zaczarowany Ogród" przez pracowników Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
19 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przez pracowników Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydzaiłu Straży Miejskiej i Zarządaznia Kryzysowego
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
19 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
19 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
24 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
24 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
21 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
21 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
21 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
21 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 grudnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek