Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

250-23

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
250-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

249-23

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
249-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

248-23

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
248-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

247-23

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
247-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

246-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Frycza Modrzewskiego 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
246-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

245-23

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za rok 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
245-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
31 marca 2023

244-23

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
244-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

243-23

w sprawie określenia zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
243-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
7 kwietnia 2023

242-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Słupsku przy ulicy Przemysłowej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
242-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 kwietnia 2023

240-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę warunków części nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 3, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
240-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
31 marca 2023

239-23

w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ustnego ograniczonego lokali użytkowych będących własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
239-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023

238-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej oraz części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
238-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023

237-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
237-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
31 marca 2023

236-23

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego będącego własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
236-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023

235-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
235-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
31 marca 2023

234-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Fryderyka Chopina 18b, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
234-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
31 marca 2023

233-23

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 791/ZN/2022 z dnia 18 października 2022r. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Fryderyka Chopina 18b, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
233-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
31 marca 2023

232-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 111.941,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
30 marca 2023
Nazwa pliku:
232-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
30 marca 2023

231-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 191.800,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
30 marca 2023
Nazwa pliku:
231-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
30 marca 2023

230-23

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
230-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek