Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

270-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym garażu stanowiącego własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
270-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

269-23

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
269-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
18 kwietnia 2023

268-23

w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Słupsk odrębnymi ustawami na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
17 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
268-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
17 kwietnia 2023

267-23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
267-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Zalacznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Zalacznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Zalacznik nr 2 -wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Jasik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023

266-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 235.735,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* w związku z pismem...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
266-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
7 kwietnia 2023

265-23

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
265-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
18 kwietnia 2023

264-23

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego Schronisko dla Zwierząt w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
264-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

263-23

w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczalni rowerów cargo przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan MArek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
263-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia - Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
7 kwietnia 2023

262-23

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
11 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
262-23
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
11 kwietnia 2023

261-23

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Asysta techniczna elektronicznego systemu obiegu dokumentów i zintegrowanego systemu zarządzania gminą

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
6 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
261-23
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
6 kwietnia 2023

260-23

w sprawie podziału środków na Słupski Budżet Obywatelski 2024 oraz harmonogramu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
6 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
260-23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
6 kwietnia 2023

259-23

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 849/ZiSS/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 listopada 2021 roku zmienionego zarządzeniem Nr 316/ZiSS/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności oraz powołania Zespołu ds. Dostępności w Mieście Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
6 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
259-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
6 kwietnia 2023

258-23

w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. Ciepłownictwa przy ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
258-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 kwietnia 2023

257-23

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/GKiOŚ/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2023 roku zatwierdzającego regulaminu konkursu fotograficznego pn.: „Słupski WODO-odlot” oraz powołania komisji konkursowej do jego rozstrzygnięcia
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
257-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 kwietnia 2023

256-23

w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w maju 2023 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
4 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
256-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
4 kwietnia 2023

255-23

w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Lista podstawowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Lista rezerwowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

254-23

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 611/SK/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
254-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

253-23

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
253-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

252-23

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 maja 2023 roku do 30 września 2025 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
252-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załacznik nr 1 - ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - raport miesięczny
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 - karmiciele
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 - oświadczenie współpraca
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 - oświadczenie ORDZ
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 - karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 - karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

251-23

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
251-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
3 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek