Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk 29/9

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk 29/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 marca 2021

Druk Nr 29/8

w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku w Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
16 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
16 marca 2021

Druk Nr 29/7

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
16 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 marca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
16 marca 2021

Druk Nr 29/6

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2021
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
15 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2021
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
15 marca 2021

Druk Nr 29/5

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szpilewskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2021
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
15 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2021
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
15 marca 2021

Druk Nr 29/4

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Grupa 5 radnych
Data wytworzenia:
10 marca 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
10 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Grupa 5 radnych:Kazimierz Czyż, Wojciech Gajewski, Beata Chrzanowska, Tadeusz Bobrowski, Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
10 marca 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
10 marca 2021

Druk Nr 29/3

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
10 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
10 marca 2021

Druk Nr 29/2

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 29/2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 marca 2021
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 marca 2021

Druk Nr 29/1

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
5 marca 2021
Nazwa pliku:
Druk_Nr_29_1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
5 marca 2021

stanowisko

w sprawie rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
inicjatywa 5 radnych
Data wytworzenia:
22 lutego 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lutego 2021
Nazwa pliku:
stanowisko
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
grupa 5 radnych
Data wytworzenia:
22 lutego 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lutego 2021

Druk Nr 28/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 lutego 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 lutego 2021

Druk Nr 28/14

w sprawie nadania nazwy parkowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
16 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/14
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
16 lutego 2021

Druk Nr 28/13

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 lutego 2021

Druk Nr 28/12

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/12
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 lutego 2021

Druk Nr 28/11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021

Druk Nr 28/10

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/10
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 lutego 2021

Druk Nr 28/9

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 lutego 2021

Druk Nr 28/8

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Grupa radnych
Data wytworzenia:
11 lutego 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/8
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Grupa radnych
Data wytworzenia:
11 lutego 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
12 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/8 autopoprawka
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Grupa radnych
Data wytworzenia:
17 lutego 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
17 lutego 2021

Druk Nr 28/7

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
11 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
11 lutego 2021

Druk Nr 28/6

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
11 lutego 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 28/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
11 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek