Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 25/11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 listopada 2020

Druk Nr 25/10

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/10
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
13 listopada 2020

Druk Nr 25/9

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
12 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/9
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
12 listopada 2020

Druk Nr 25/8

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
12 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
12 listopada 2020

Druk Nr 25/7

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
25/7
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2020

Druk Nr 25/6

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025”

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
25/6
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2020

Druk Nr 25/5

w sprawie zmiany uchwały nr LI/698/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 listopada 2020

Druk Nr 25/4

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szpilewskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
10 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
10 listopada 2020

Druk nr 25/3

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego A” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
10 listopada 2020
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
10 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 25/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
10 listopada 2020
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
10 listopada 2020

Druk Nr 25/2

w sprawie przyjęcia przez Miasto Słupsk Samorządowej Karty Praw Rodzin
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
grupa mieszkańców Miasta Słupska (1014 osób)
Data wytworzenia:
10 września 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
grupa mieszkańców Miasta Słupska (1014 osób)
Data wytworzenia:
10 września 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2020
Nazwa pliku:
opinia prawna
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris
Data wytworzenia:
10 września 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2020

Druk Nr 25/1

w sprawie zawarcia przez Miasto Słupsk porozumienia z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych PO
Data wytworzenia:
2 listopada 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 listopada 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 25/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych PO
Data wytworzenia:
2 listopada 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 listopada 2020

Druk Nr 24/11

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
21 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
21 października 2020

Druk Nr 24/10

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/10
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 października 2020

Druk Nr 24/9

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/9
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
20 października 2020

Druk Nr 24/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/8
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 24/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 24/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 października 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
21 października 2020

Druk Nr 24/5

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/5
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 24/4 - projekt wycofany

w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Słupsk porozumienia z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data wytworzenia:
13 października 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data wytworzenia:
13 października 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
wycofanie projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Klubu Radnych PO Jan Lange
Data wytworzenia:
19 października 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
20 października 2020

Druk Nr 24/3

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
19 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/3
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
19 października 2020
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
15 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek