Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk nr 14/14

w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 14/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/13

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/12

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/12
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/11

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/10

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. zniszczenia dokumentów nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/9

w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11 ” dotyczącej
służebności drogi koniecznej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/8
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/6

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/5

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/5
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
6 grudnia 2019

Druk 14/3

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk 14/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 grudnia 2019

Druk 14/2

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
5 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk 14/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
5 grudnia 2019

Druk Nr 14/1

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2019/2020

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
4 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
4 grudnia 2019

Druk Nr 13/44

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
20 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/44
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
20 listopada 2019

Druk Nr 13/43

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Słupska -
Dyrektora Przedszkola nr 8 w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/43
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 listopada 2019

Druk Nr 13/42

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
19 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk 13/42
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
19 listopada 2019

Druk Nr 13/41

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność miejskiej jednostki organizacyjnej - Wodociągi Słupsk Sp.
z o.o.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/14
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 listopada 2019

Druk Nr 13/40 - projekt apelu

Apel do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w związku z zamiarem likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący KR PO
Data wytworzenia:
18 listopada 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/40
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący KR PO
Data wytworzenia:
18 listopada 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 listopada 2019

Druk Nr 13/39

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/39
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek