Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 13/38

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/38
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 listopada 2019

Druk Nr 13/37

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/37
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 listopada 2019

Druk Nr 13/36 - projekt apelu

Apel do mieszkańców Miasta Słupska w związku z kryzysem klimatycznym

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/36 - projekt apelu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka do projektu apelu Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
22 listopada 2019

Druk Nr 13/35

w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Miasta Słupska z zakresu publicznego transportu zbiorowego
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/35
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 listopada 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 listopada 2019

Druk Nr 13/34

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Słupska do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Miasto Słupsk udziałów w tej Spółce
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/34
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/33

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/33
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/32

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/32
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
22 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
22 listopada 2019

Druk Nr 13/31

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/31
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
22 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
22 listopada 2019

Druk Nr 13/30

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/30
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
22 listopada 2019

Druk Nr 13/29

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/29
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/28

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/28
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/27

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i technicznych drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278W
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/27
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/26

w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/26
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk nr 13/25

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 13/25
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk nr 13/24

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Ogrodowej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 13/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk nr 13/23

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 13/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/22

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowanej nieruchomości Miastu Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/21

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 listopada 2019

Druk Nr 13/20

w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
13 listopada 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 13/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
13 listopada 2019

Druk 13/19

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2019
Nazwa pliku:
13/19
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek