Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 24/2

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 października 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/2
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 października 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 24/1

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 24/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 23/1

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
grupa radnych
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 października 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 23/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
grupa radnych
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 października 2020

Druk Nr 22/18

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
23 września 2020

Druk Nr 22/17

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Chabrowej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
23 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
23 września 2020

Druk Nr 22/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 września 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 września 2020

Druk Nr 22/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 września 2020

Druk Nr 22/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/14
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
18 września 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
29 września 2020

22/13

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
17 września 2020

Druk Nr 22/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Anna Tomicka
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Anna Tomicka
Data publikacji:
17 września 2020

Druk Nr 22/11

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/247/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
11 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
11 września 2020

Druk Nr 22/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/249/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
11 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
11 września 2020

Druk Nr 22/9

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
11 września 2020
Nazwa pliku:
Druk 22/9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 września 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
11 września 2020

Druk Nr 22/8

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 września 2020
Nazwa pliku:
Strategia rozwoju elektromobilności
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 września 2020

Druk Nr 22/7

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kobylnica.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 września 2020

Druk Nr 22/6

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
7 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/6
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
7 września 2020

Druk Nr 22/5

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2020/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 września 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 września 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 września 2020

Druk Nr 22/4

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
ustanowionego na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
3 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
3 września 2020

Druk Nr 22/3

w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2020 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 września 2020

Druk Nr 22/2

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marta Makuch
Data wytworzenia:
1 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
1 września 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 22/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
1 września 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek