Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
7191dotacja celowa na realizacje zadania pn: "Garden Party u Karola"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im W.Kilara26 018,00 zł25.06.202025.06.2020
15.10.2020
23/Ku/2020
7190Zwiększenie wartości umowy o kwotę 9 775,00 zł oraz zmiana terminu zakończenia robót: 31.08.2020 r. Zadanie pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii" w ramach projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".konsorcjum firm SIMA Sp. z o.o. Sp. k. "TECH-BUD" Adam Krawieczwiększenie wartości umowy oraz zmiana zakończenia terminu robót25.06.2020czas nieokreślonyAneks nr 7 do umowy nr ZP.28/2018
7189dotacja celowa na realizację zadania pn:"Garden Party u Karola 2".Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im W.Kilara13 982,00 zł25.06.202025.06.2020
15.10.2020
24/Ku/2020
7188Bieżąca konserwacja oraz wykonywanie przeglądów prewencyjnych i bieżących napraw urządzeń instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej systemu alarmu pożarowego - SAP oraz stałe utrzymanie w sprawności technicznej systemów.Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Jantarowa 20, 75-256 Koszalin1 426,80 zł25.06.202025.06.2020
25.07.2021
AT.22/2020
7187Zmiana numeru konta Wykonawcy, zadanie pn. "Budowa schroniska dla zwierząt".PROINVEST PARTNER SP. Z O.O. GDAŃSKzmiana numeru konta Wykonawcy25.06.2020czas nieokreślonyAneks nr 3 do umowy nr ZP.97/2018
7186Zmiana numeru konta Wykonawcy, zadanie pn. "Budowa schroniska dla zwierząt".PROINVEST PARTNER SP. Z O.O. GDAŃSKzmiana numeru konta Wykonawcy25.06.2020czas nieokreślonyAneks nr 9 do umowy nr ZP.82018
7185Aneks do Porozumienia Nr 1/PM/2020 zawartego w dniu 2 stycznia 2020 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk846,27 zł. za jedno dziecko24.06.20201.01.2020
31.12.2020
Aneks Nr 1/PM/2020
7184Aneks do Porozumienia 1/PN/2020 zawartego w dniu 2 stycznia 2020 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk604,82 zł za jedno dziecko24.06.20201.01.2020
31.12.2020
Aneks Nr 1/PN/2020
7183Aneks do Porozumienia Nr 1/PP/2020 zawartego w dniu 2 stycznia 2020 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk266,78 zł za jedno dziecko24.06.20201.01.2020
31.12.2020
Aneks Nr 1/PP/2020
7182Zakup wykładziny pcv Orion kolor jasnoszary - 36 m2Komfort Oddział Słupsk, ul. Szczecińska 41, 76-200 Słupsk1 080,00 zł24.06.2020czas nieokreślonyAT-RT-I.2600.14.2020
7181Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich.Fimal, ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk2 348,37 zł24.06.2020czas nieokreślonyAT-RT-I.2600.13.2020
7180Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.Rodan Sp. z o.o. ul. Górecka 17, 60-201 Poznań; Oddział: ul. Koszalińska 5H, 76-200 Słupsk106 190,99 zł24.06.202024.06.2020
24.06.2022
SRZP.16/2020
7179dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnegoosoba fizyczna3 000,00 zł23.06.2020czas nieokreślony32/GKiOŚ/2020
7178Zakup masy szpachlowej - szt. 4Castorama Oddział Słupsk, ul. Hubalczyków 290,00 zł23.06.2020czas nieokreślonyAT-RT-I.2600.16.2020
7177Udział pracownika wydziału Zespołu audytu Wewnętrznego i Kontroli w szkoleniu pt." Kryteria oceny w audycie wewnętrznym i kontroli finansowej".Monika Melon390,00 zł23.06.202023.06.2020
24.06.2020
34/2020
7176Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "Rozwój Inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowe".ABPA mgr inż. arch. Andrzej Poźniak119 925,00 zł23.06.202023.06.2020
13.10.2020
WI.1/2020
7175Należność z tytułu udziały w szkoleniu w formie konferencji pn:" Naruszenie stosunków wodnych na gruncie w świetle ustawy prawo wodne"TAXUS Centrum Szkoleń270,00 zł22.06.202029.06.2020GKiOŚ-ROŚ.II.2403.4.2020
7174Przegląd techniczny samochodu służbowego Skoda Superb GS 55555Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Paderewskiego 5 76-200 Słupsk100,00 zł22.06.202022.06.2020AT.II.2600.114.2020
7173Przekazanie środków finansowych w wysokości 1 900 zł przez Miasto Słupsk dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na zakup wagi elektronicznej RADWAG model PS 2100.R2.Komenda Miejska Policji w Słupsku1 900,00 zł22.06.202022.06.2020
31.12.2020
F.312.3-55/2020
7172Przekazanie środków finansowych w wysokości 1 200 zł przez Miasto Słupsk dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na zakup tabletu Samsung Galaxy Tab A 10,1”32GB LTE.Komenda Miejska Policji w Słupsku1 200,00 zł22.06.202022.06.2020
31.12.2020
F.312.3-54/2020

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek