Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
3753Dostawa licencji serwera aplikacyjnego „Forms & Reports” w ramach produktów Fusion Middleware dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.COIG, Katowice14 022,00 zł30.12.20162.01.2017
31.12.2017
RZP.65/2016
3752Odłowienie i przetransportowanie do Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Dretyń" Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dzików z terenów administracyjnych Miasta Słupska.Polski Związek Łowiecki - Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Dretyń"20 000,00 zł30.12.20161.01.2017
31.12.2020
65/GKiOŚ/2016
3751Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku10 986 990,40 zł30.12.20161.01.2017
31.12.2019
RZP.77/2016
3750Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Słupska oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.Firma Adkonis, Słupsk93 500,00 zł30.12.20161.01.2017
31.12.2017
RZP.79/2016
3749Usługi wsparcia organizacyjno-doradczego na rzecz Miasta Słupska związane z utworzeniem Spółki Trzy Fale Sp. z o.o. oraz pracami koncepcyjnymi związanymi z przygotowaniem procesu dokończenia budowy Aquaparku "Trzy Fale"Wodociągi Słupsk sp. z o.o.36 900,00 zł30.12.20161.06.2016
30.12.2016
Porozumienie
3748Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Słupsku (2 egz. Głosu Pomorza).Garmond Press S.A. Gdańsk1 286,52 zł29.12.20161.01.2017
31.12.2017
OU.RZU 78/2016
3747Aneks nr 4 do umowy Nr 4/GKiOŚ/2015 - pn.: "Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku".Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce549 528,00 zł29.12.20161.01.2016
30.06.2018
Aneks nr 4
3746Dostawa dwudziestu trzech laptopów.Office MK, Słupsk57 994,50 zł29.12.201629.12.2016
5.01.2017
RZP.75/2016
3745dotyczy świadczenia usługi obsługi portierni budynku Urzędu Miasta w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3Ekotrade Sp. z o.o.28.12.20161.01.2017
31.01.2017
Aneks Nr 1/2016
3744Zakup licencji aplikacyjnej służącej do naliczania i rozliczania dotacji oświatowej dla 75 szkół i placówerk niepublicznych oraz świadczenia bieżącej pomocy technicznej dla użytkowników aplikacjiKrakfin S.C. Jan Filas, Barbara Cieślik, Marek Sujdak15 000,00 zł28.12.20161.01.2017
31.12.2018
19/WE/2016
3743Zakup biletów miesięcznych w 2017 r. - na trasie Ustka - Słupsk.Nord Express, Ustka4 536,00 zł28.12.201628.12.2016
30.12.2016
RZP.VI.2600-6.530.2016
3742Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania zrealizowanego w 2016 roku, polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest nw ilości 25,48 Mg.Osoba fizyczna.11 750,00 zł27.12.2016czas nieokreślony63/WGKiOŚ/2016
3741Zakup biletów sieciowych komunikacji miejskiej w 2017 r. - na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.ZIM, SŁUPSK5 850,00 zł27.12.20161.01.2017
31.12.2017
RZP.VI.2600-6.538.2016
3740Zakup worków do odkurzacza.Naprawa sprzętu gosp. domowego Z. Kraskowska, Słupsk36,00 zł27.12.201627.12.2016
30.12.2016
RZP.VI.2600-6.539.2016
3739Zakup worków do odkurzacza.Castorama, Słupsk75,00 zł27.12.201627.12.2016
30.12.2016
RZP.VI.2600-6.540.2016
3738Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej, zadanie pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska - Kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej ..Studium Sp. z o.o. WarszawaZmiana terminu opracowania dokumentacji23.12.2016czas nieokreślonyAneks nr 2 do umowy 17/I/271-36/2016
3737Przegląd serwisowy gruntowych pomp ciepła zainstalowanych w budynku SCOPiES, ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.SC EKO, Słupsk1 230,00 zł23.12.201623.12.2016
30.12.2016
RZP.VI.2600-6.541.2016
3736Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w latach 2013 - 2014 polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe.Wspólnota Mieszkaniowa7 751,62 zł21.12.2016czas nieokreślony62/WGKiOŚ/2016
3735Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w 2014 roku polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe.Wspólnota Mieszkaniowa16 570,03 zł21.12.2016czas nieokreślony61/WGKiOŚ/2016
3734Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w 2014 roku polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe.Wspólnota Mieszkaniowa25 516,07 zł21.12.2016czas nieokreślony60/WGKiOŚ/2016

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek