Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8302Organizacja udziału pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w szkoleniu pn. „Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej I stopień”.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku4 600,00 zł10.05.202219.05.2022
31.12.2022
22/ZiSS/2022
8301Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom - Moja Przyszłość”.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku38 322,00 zł10.05.20221.06.2022
15.09.2022
23/ZiSS/2022
8300Realizacja programu profilaktycznego pn. „Co dzień lepsi, co dzień silniejsi” – kontynuacja.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupsku17 150,00 zł10.05.202220.04.2022
23.06.2022
21/ZiSS/2022
8299świadczenie usługi prawnej w zakresie procedury rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska, prowadzonej w szczególności przez Radę Miejską w SłupskuKancelaria Radcy Prawnego Jakub Kubiak12 300,00 zł10.05.202213.05.2022
30.12.2022
2/BRM/2022
8298umowa na dokonywanie przez Wykonawcę tłumaczeń w polskim języku migowym, umożliwiającym obsługę w UM Słupsk osób niesłyszących i słabosłyszącychKrystyna Czyżyk990,00 zł10.05.202210.05.2022
30.01.2023
Aneks 1 do umowy 3/ZKO/2022
8297Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w SłupskuHurtownia "OPTIM" ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko163 993,00 zł9.05.20229.05.2022
9.05.2023
AT.ZP.18/2022
8296Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania serwerowego modułu Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (OPUW), asysta techniczna i konserwacja (utrzymania) oprogramowania serwerowego modułu OPUW.GEOMATYKA - KRAKÓW S.C.11 070,006.05.20226.05.2022
21.05.2022
Umowa Nr 3/ZN/2022
8295Opracowanie prognozy skutków finansowych dla mpzp "Kasztanowa" w SłupskuInwestdom - Biuro Usług Budowlanych i Obrotu Nieruchomościami Stefan Tomczak3 444,00 zł6.05.20226.05.2022
10.06.2022
6/PP/2022
8294dotacja celowa realizacja zadania ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego - "Kreatywny słupszczanin - warsztaty dla dorosłych"Słupski Ośrodek Kultury32 000,00 zł6.05.20227.05.2022
31.12.2022
11/wip/DK/2022
8293umowa zlecenie dot. nadzoru i koordynacji działań związanych z przyjmowaniem darów i ich wydawaniem obywatelom Ukrainy na terenie hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r., współpracy w powyższym zakresie z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi.Joanna Serocka3 000,00 zł6.05.20226.05.2022
31.05.2022
6/ZKO/2022
8292Organizacja wydarzenia kulturalno - profilaktycznego, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz negatywnych skutków przemocy w rodzinie, a także wzmacnianie czynników chroniących, zwieńczonego koncertem Katarzyny Nosowskiej.Twister Tomasz Wawrowski, Słupsk144 525,00 zł4.05.20223.07.202210/WiP-PB/2022
8291Dotacja do zadania pn.: "Prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji - Budżetu Obywatelskiego"Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk, ul. Sienkiewicza 19, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej POWIDOKI ul. Ogrodowa 20, Słupsk35 358,96 zł2.05.20222.05.2022
14.06.2022
WiP.3037.13.2022
8290Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android pn. „Mobi Szkoła”, służąca do rejestracji uczniów i przejazdów.Witkac Sp. z o.o.16 000,00 zł2.05.20222.05.2022
6.08.2022
GKIOS/13/2022
8289Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2022 r. pakietu SMS w serwisie SMS API oraz refundację poniesionych przez Komendę Miejską od miesiąca maja do września 2022 r. wydatków na pakiet SMS w serwisie API umożliwiającego powiadamianie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim na łączną kwotę 4 500 zł.KM PSP Słupsk4 500,00 zł29.04.202229.04.2022
30.09.2022
BZK.5534.2.2022
8288dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska.Stowarzyszenie BADGER, ul. Mickiweicza 30/18, 76-200 Słupsk151 824,00 zł29.04.20221.05.2022
30.04.2023
12/GKiOŚ/2022
8287Ochrona części nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wolności 43-44, ul. Stanisława Staszica 2 (dz. nr 548/3 w 6 obrębie Miasta Słupska) stanowiącej własność Skarbu Państwa przed kradzieżą, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem.SPONN - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochronu Nieruchomości Nieużytkowych14 760,0028.04.20221.05.2022
31.12.2022
Aneks nr 1/2022 do UMOWY nr 1/ZN/2022 o zabezpieczenie nieruchomości
8286Usługi rozbudowy oprogramowania; dostawa, uruchomienie i udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznychGEOMATYKA-KRAKÓW S.C. ul. Mała Góra 30, 30864 Kraków55 350,00 zł28.04.202228.04.2022
27.05.2022
AT.ZP.10/2022
8285umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnychTUW PZUW64 464,00 zł28.04.20222.05.2022
1.05.2022
FKG00F500
8284dotacja celowa na realizację zadania "SALWA - Słupska Akcja Lokalnego Wystrzału Artystycznego"Słupski Ośrodek Kultury48 000,00 zł28.04.202228.04.2022
30.06.2022
13/WiP/DK/2022
8283Asysta techniczna elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK.COIG SA69 372,00 zł27.04.20221.05.2022
30.04.2023
AT.ZP.9/2022

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek