Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4080do Porozumienia Nr 1/PM/2017 zawartego w dniu 15 lutego 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 1/PM/2017
4079do Porozumienia Nr 1/PN/2016/2017 zawartego w dniu 21 września 2016 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 2/PN/2017
4078do Porozumienia Nr 1/PN/2016/2017 zawartego w dniu 21 września 2016 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 2/PN/2017
4077do Porozumienia Nr 1/PM/2017 zawartego w dniu 15 lutego 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 1/PM/2017
4076do Porozumienia Nr 1/PN/2017 zawartego w dniu 15 lutego 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 1/PN/2017
4075do Porozumienia Nr 1/PP/2017 zawartego w dniu 15 lutego 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk19.06.201719.06.2017
31.08.2017
Aneks Nr 1/PP/2017
4074Zwiększenie wartości zadania o kwotę 3997,50 zł tj. do wysokości 1 022 940,35 zł o wykonanie wymiany izolacji cieplnej rurażu instalacji solarnej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówMTD Budownictwo s.c. Słupskzwiększenie wartości zadania19.06.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4073Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku, zadanie pn.Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówTEMIX Siemianice690 568,89 zł19.06.201719.06.2017
1.10.2017
19/I/271-10.I/2017
4072Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta (część II), zadanie pn.Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówMTD Budownictwo s.c. Słupsk678 447,89 zł19.06.201719.06.2017
17.09.2017
18/I/271-07.II/2017
4071Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówMTD Budownictwo s.c. Słupsk618 288,91 zł19.06.201719.06.2017
30.09.2017
17/I/271-03.I/2017
4070Dostawa oprogramowania do: projektowania, renderowania, obróbki grafiki wektorowej i bitmapowej, kosztorysowania.INFOMIKS, Otwock18 914,40 zł19.06.201719.06.2017
26.06.2017
RZP.53/2017
4069Udział pracownika Wydziału polityki Przestrzennej UM w Słupsku w szkoleniu pn. ,,Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym".24 GIS Szymon Ciupa, ul. J.Jeziorańskiego 129/15, Kilece650,00 zł16.06.201720.06.201750/2017
4068Dotyczy przekazania prze KW PSP w Gdańsku dotacji celowej w kwocie 3700 zł dla KM PSP w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającejKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej3 70014.06.201714.06.2017
31.12.2017
Porozumienie z dn. 14.06.2017 r.
4067zakup balonów z okazji Dnia NiedźwiadkaCentrum Florystyczne KOMPOZYCJA100,00 zł12.06.201712.06.2017
26.06.2017
RZP.2600-6.247.2017
4066Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Komputer bez barier 2017"Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja10 730,00 zł9.06.20171.08.2017
31.10.2017
73/ZiSS/2017
4065Udział pracownika Wydziału Księgowości w szkoleniu ,, Obowiązujące przepisy dla jednostek administracji publicznej w rozliczeniach wskaźnika i ulg we wpłatach na PFRON z uwzględnieniem zmian na rok 2017"Cracow Consulting Batko Leszczyński, ul. Składowa 3, Kraków490,00 zł9.06.201722.06.201751/2017
4064Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówPrzedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowo2 997 276,30 zł9.06.20179.06.2017
30.10.2017
16/I/271-08.II/2017
4063Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kulczyńskiego 1a (część I), zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówPrzedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowo2 340 690,00 zł9.06.20179.06.2017
30.10.2017
15/I/271-07.I/2017
4062Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku pływalni SOSiR (część II), zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówPrzedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowo1 360 000,00 zł9.06.20179.06.2017
30.09.2017
14/I/271-03.II/2017
4061Udzielenie dotacji celowej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 3 kompletów skafandrów suchych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej36008.06.20178.06.2017
31.12.2017
Porozumienie z dnia 8.06.2017 r.

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek