Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

459-18

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 270/ZP/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2018r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
10 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
459-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

458-18

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Drewnianej oznaczonej numerem działki 973 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
458-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 kwietnia 2018

457-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - maszyny i sprzęt do przeróbki metali, urządzenia i sprzęt spawalniczy, konwencjonalne urządzenia do obróbki skrawaniem oraz narzędzia i uchwyty do obróbki mechanicznej”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
10 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
457-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

456-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokali użytkowych usytuowanych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Słupsku przy ul.Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, gabinet lekarski oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
456-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018

455-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na cele biurowe oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
455-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018

454-18

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
10 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 454/PZN/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
11 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
10 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
schemat organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

453-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
453-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
załącznik - schemat organizacyjny OU
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

452-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Witolda Lutosławskiego 13.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
452-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

451-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 18 Miasta Słupska w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych działek, budynków, lokali, użytków gruntowych, weryfikacji atrybutów punktów granicznych wraz z przygotowaniem plików wsadowych do zasilenia bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
451-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

450-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn: Przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie obejmującym obszar rozbudowy budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku oraz teren Dziedzińca Filharmonii Sinfonia Baltica w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
450-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

449-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej 18-19-20-21-22, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
449-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

448-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wolności 12, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
448-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

446-18

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego pn.: " Opakowania plastikowe - NIE dziękuję" zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz powołania komisji konkursowej do jego rozstrzygnięcia.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
zarządzenie 446-18
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
17 kwietnia 2018

445-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Na wzgórzu 9F.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
445-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

444-2018

W sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych 2018.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
444/DKS/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

443-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Staszica 13, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
443-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

442-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 4, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
442-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

441-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 4, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
441-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

440-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 17, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
440-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

439-18

w sprawie zmiany zrządzenia Nr 256/GN/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Słupska i ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych nieruchomości.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
6 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
439-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
6 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek