Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1373-17

w sprawie zgłoszenia do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Trzy Fale sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1373-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1372-17

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1372-17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1371-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 12 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 157/1 o łącznej pow. 700 m² przy ul. I.J. Paderewskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1371-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1370-17

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1370 -17
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1369-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa mebli”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1369-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1368-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – pracownia artystyczna”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1368-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1367-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – podzespoły i elementy hydrauliki i elektrohydrauliki; podzespoły i elementy pneumatyki i elektropneumatyki”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1367-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1367a-17

w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania wytycznych dot. zmian modernizacyjnych związanych ze zwiększeniem efektywności w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1367a-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
2 stycznia 2018

1366-17

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Słupsku przy ulicy Słonecznej, oznaczonych numerami działek 297/3 i 697 w 12 obrębie geodezyjnym.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Pezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1366-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Pezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1365-17

w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców i mieszkanek Miasta Słupska na świąteczne iluminacje budynków jednorodzinnych, balkonów i budynków użyteczności publicznej pn. „Namaluj światłem święta”
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 1365/DKS/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Regulamin konkursu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1364-17

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1347/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców i mieszkanek Miasta Słupska na świąteczne iluminacje budynków jednorodzinnych, balkonów i budynków użyteczności publicznej pn.: „Namaluj światłem święta”
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 1364/DKS/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1362-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru- modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - sprzęt IT

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1362-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1361-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1317/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1361-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1360-17

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
wz Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1360-17
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
wz Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1359-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mieszka I 6B.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1359-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1358-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – pracownia logistyki i oprogramowanie logistyczne”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1358-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1357-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – symulator odbróbki CNC i obrabiarka CNC”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1357-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1356-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – urządzenia szybkiego prototypowania”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1356-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1355-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 71.873,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1355-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2017

1354-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 64.056,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1354-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek