Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

333-20

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej oraz przy ulicy Dywizjonu 303, oznaczonej numerami działek 954, 960 i 259/6 w 10 obrębie geodezyjnym, stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
29 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
333-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
29 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
29 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
29 kwietnia 2020

332-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku w obrębie 14 przy ulicy Chabrowej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marta Makuch
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
29 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
332-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marta Makuch
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
29 kwietnia 2020

331-20

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1030/ZNB/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 września 2018 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku w obrębie 14 przy ul. Chabrowej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marta Makuch
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
29 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
331-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Marta Makuch
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
29 kwietnia 2020

330-20

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 w Słupsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
330-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2020

329-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
28 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
329-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
28 kwietnia 2020

328-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 63.380,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
27 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
328-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
27 kwietnia 2020

327-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 6/2 w obr. 2 o pow. 19 m² położonej w Słupsku przy ul. Sportowej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
327-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2020

325-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych dla Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
325-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

324-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – pełniącemu obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
324-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

323-20

W sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
323-20
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

322-20

w sprawie przekazania szkołom laptopów zakupionych w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
22 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
322-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
22 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
22 kwietnia 2020

321-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 145/9 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Teatralnej stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
22 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
321-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
22 kwietnia 2020

320-2020

w sprawie udzielenia Pani Edycie Wieczorek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
320-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

320-20

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035” wraz z analizą elementów Smart City w zakresie transportu.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Pan Marek Goliński
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
28 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
320-20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Pan Marek Goliński
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
28 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Pan Marek Goliński
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
28 kwietnia 2020

319-2020

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Bąkowskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku.


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
319-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

318-2020

w sprawie udzielenia Pani Dominice Wojciechowicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 11 "Calineczka" w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
318-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

317-2020

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Jaworskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
317-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

316-2020

w sprawie udzielenia Pani Dorocie Ciarce pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
316-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

315-2020

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Boreckiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
315-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

314-2020

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Zienkiewicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
314-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek