Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Dokumenty
2024-04-15
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Dokumenty
2024-04-15
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Dokumenty
2024-04-15
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Dokumenty
2024-04-15
Zawiadomenie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowazakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą”
Dokumenty
2024-04-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowazakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą”
Dokumenty
2024-04-15
280-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-04-15
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący dodatku osłonowego
Dokumenty
2024-04-15
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku
Jednostki budżetowe
2024-04-15
283-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-04-15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_Wykonanie integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku w ramach projektu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego"
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku
2024-04-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „rozbudowa zakładu Paula Fish Sp. z o.o. o nową linię technologiczną, parkingi oraz podczyszczalnie ścieków technologicznych
Dokumenty
2024-04-15
Łotewska/Energa-Operator S.A. Oddz. w Koszalinie
Dokumenty
2024-04-12
278-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-04-12
279-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-04-12
Patrycja Paradowska/Nad Śluzami 13/3
Dokumenty
2024-04-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie nieuprawnionego użytkowania terenów miejskich
Dokumenty
2024-04-12
Druk Nr 71/2
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-04-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie lokalizacji paczkomatu na dz. nr 230/2 obr. 0012
Dokumenty
2024-04-12
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczna-Prawne INTERIOS
Kontrole
2024-04-12

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek