Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Baza organizacji pozarządowych
Dokumenty
2024-06-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws uchwały krajobrazowej
Dokumenty
2024-06-12
Petycja z dnia 29 maja 2024 r. dotycząca udzielania wsparcia gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie Miasta Słupska w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin rozpatrzenia petycji:28.08.2024 r.
Dokumenty
2024-06-12
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Sławieńskiej w obrębie nr 0011 miasta Słupska
Przetargi
2024-06-12
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy Marka Grechuty w Słupsku
Przetargi
2024-06-12
429-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-06-12
stanowisko ds. praw jazdy i nadawania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Ewidencji Kierowców w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców
Praca
2024-06-12
stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2024-06-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gospodarki wodno-ściekowej oraz instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków
Dokumenty
2024-06-12
Druk Nr 4/11
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-06-12
Druk Nr 4/10
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-06-12
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę i najem
Ogłoszenia
2024-06-12
Wyniki konkursów
Dokumenty
2024-06-11
Druk Nr 4/9
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-06-11
544-23
Zarządzenia Prezydenta
2024-06-11
Protokół Nr III/24 z 29 maja 2024 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2024-06-11
431-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-06-11
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych
Dokumenty
2024-06-11
Informacja o rozstrzygniętych przetargach
Dokumenty
2024-06-11
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Dokumenty
2024-06-11

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek