Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Marii Konopnickiej 15 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2024-02-08
Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Warsztaty w pracowni ceramicznej przy użyciu koła garncarskiego"
Kontrole
2024-02-07
Wyniki konkursu- Wydarzenia artystyczne
Ogłoszenia
2024-02-07
Nabór uwag 19a- SPORT-WiP
Ogłoszenia
2024-02-07
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2024-02-07
103-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-07
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokale niemieszkalne) położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2024-02-07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonego w Słupsku przy ul. Filmowej 6 stanowiącego własność Miasta Słupska.
Przetargi
2024-02-07
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazania liczby złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego w latach 2022-2023
Dokumenty
2024-02-07
wniosek o dostępie do informacji publicznej dotyczącej parkowania przy ul. Portowej w Słupsku
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_PIASTOW
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_HUBALCZYKOW
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_STARYSZPITAL
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_DWORZECPKP
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_AKADEMIA
Dokumenty
2024-02-07
GSL_SLUPSK_PRZEMYSLOWA
Dokumenty
2024-02-07
Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Dokumenty
2024-02-07
947-23
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-07
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
Ogłoszenia
2024-02-06
83-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-06

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek