Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Uchwała Nr 270/p213/F/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
Dokumenty
2021-12-08
Rejestr umów
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
2021-12-08
Finanse i mienie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
2021-12-08
stanowisko ds. najmu i dzierżaw w Referacie Zarządzania Mieniem w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami
Praca
2021-12-08
GUS - Raport dostępności podmiotu publicznego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
2021-12-08
Konsultacje społeczne - Nadanie nazwy terenowi zieleni: „Park Pianistyki Polskiej”
Dokumenty
2021-12-08
stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. ulg uznaniowych w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Praca
2021-12-08
901-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-12-08
wniosek o udostępnienie wykazu ławników Sądu Rejonowego w latach 1984-1991
Dokumenty
2021-12-08
891-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-12-08
900-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-12-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki TURAS
Dokumenty
2021-12-07
Zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa Fabryki TURAS
Dokumenty
2021-12-07
I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 151 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznyc
Przetargi
2021-12-07
Stan realizacji zadań - do 31.10.2021
Dokumenty
2021-12-06
GSL_SLUPSK_GRUNWALDZKA
Dokumenty
2021-12-06
Konsultacje społeczne - Przebudowa ulicy Zamenhofa, Piekiełko, Grodzkiej
Dokumenty
2021-12-06
824-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-12-06
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący nieruchomości przy ul. Łokietka działka nr 676/1 oraz przy ul. Banacha 17 działka nr 298
Dokumenty
2021-12-06
Konsultacje społeczne - Zakres Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na rok 2022
Dokumenty
2021-12-06

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek